Dombóvár Város Önkormányzatának

                  Humán Bizottsága                  

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. március 28-án (kedden) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. március 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

6. számú előterjesztés

2017. évi sporttámogatási keret felosztása

7. számú előterjesztés

2017. évi sportrendezvény naptár elfogadása

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület formaruhájának beszerzése - Melléklet - Fúvószenekar logoja

5. számú előterjesztés

2017. évi civil támogatási keret felosztása

8. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!     

A Dombóvári Focisuli Egyesület önkormányzati ingatlanokat érintő TAO-s fejlesztési beruházásaihoz önerő biztosítása

9. számú előterjesztés

Az óvodai ellátás intézményrendszerének felülvizsgálata

10. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata - Bölcsődevezető javaslata - A Dombóvári ESZI vezetőjének javaslata -  Az Integrált önkormányzati Szolgáltató Szervezet javaslata

11. számú előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata - Dombóvári ESZI javaslata

12. számú előterjesztés

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

15. számú előterjesztés

A Dombó-Média Szolgáltató Kft. finanszírozása  

17. számú előterjesztés

Paktum Iroda kialakítása és a Dombóvári HACS Egyesület tevékenységének támogatása - HACS Egyesület kérelme

20. számú előterjesztés

„Kőváza csillagképekkel” című műalkotás közterületen való felállítása

26. számú előterjesztés

Önkormányzati alapítású szervezetek alapító okiratának módosítása - Dombóvár Város Könyvtára módosító okirat - Dombóvár Város Könyvtára egységes alapító okirat - HOSPITAL Alapítvány alapító okirat


A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés

A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keret felosztása - Roma  Nemzetiségi Önkormányzat támogatási igénye