Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2018. április 25-én (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

 

A képviselő-testület 2018. április 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

 

2. számú előterjesztés

Ösztöndíjprogram elfogadása a hátrányos helyzetű tanulók számára az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 projekt keretében - Mellékletek (pályázati felhívás és szabályzat)

4. számú előterjesztés

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2017. évről szóló beszámolója - Tinódi Ház NKft. 2017. évi beszámoló - Tinódi Ház NKft. 2018. évi üzleti terv - Dombóvári Vízmű Kft. 2017. évi beszámoló  - Dombóvári Vízmű Kft. 2018. évi üzleti terv - Dombó-Média Kft. 2017. évi beszámolóDombó-Land Kft. 2017. évi beszámoló - ÖKO-DOMBÓ NKft. 2017. évi beszámoló - FEB határozat Tinódi-Ház NKft. - FEB határozat Dombó-Land Kft.  - FEB jegyzőkönyv Dombó-Média Kft. - FEB jegyzőkönyv ÖKO-DOMBÓ NKft.

5. számú előterjesztés

A Tinódi Ház bérleti díjainak emelése - Melléklet

9. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása  

10. számú előterjesztés

Fejlesztési pályázat benyújtása 

12. számú előterjesztés

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

13. számú előterjesztés

JAM csarnok közösségi tér fejlesztése

17. számú előterjesztés

A 2018. évi Kihívás napjának szervezése

18. számú előterjesztés

A Dombóvári Értéktár Bizottság új elnökének megválasztása - Melléklet

 

Zárt ülés:

19. számú előterjesztés

Bírósági ülnökök soron kívüli választása - Melléklet - Kiegészítés

20. számú előterjesztés

Állami fenntartású köznevelési intézmények vezetésére benyújtott intézményvezetői pályázatok véleményezése - 1.sz. melléklet - 2.sz. melléklet

 

A bizottsági átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések (nyilvános ülés):

Hu-1. számú előterjesztés

A bizottság elnökhelyettesének megválasztása

Hu-2. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda új öt évre szóló továbbképzési programjának jóváhagyása - Melléklet (Továbbképzési program)