Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2018. január 24-én (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.


A képviselő-testület 2018. január 25-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

3. számú előterjesztés

A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

4. számú előterjesztés

A 2018. évi civil pályázati felhívás jóváhagyása - Melléklet

6. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Értéktár Bizottság 2017. II. félévi munkájáról és javaslat dombóvári értéktár kiadvány készítésére - Beszámoló - Az értéktári kiadvány elemei

7. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. vállalkozási szerződésének és a Tinódi Ház Nonprofit Kft. közművelődési megállapodásának módosítása - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet

Kiegészítés (Dombó-Média Kft. keretszerződéseinek jóváhagyása)

8. számú előterjesztés

Mágocs Város Önkormányzatának kezdeményezése a támogató szolgáltatás ellátási területének kiterjesztésére - Melléklet

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása - Melléklet - Intézmények költségvetés

11. számú előterjesztés

Közszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2018. évi keretösszege - Melléklet 

12. számú előterjesztés

Dombóvár város polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai 2018. évi cafetéria-keretének meghatározása

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2018. évi cafetéria-keretének meghatározása

16. számú előterjesztés

Sipos Gyulának emléket állító tábla elhelyezése

20. számú előterjesztés

Pályázati felhívás kiírása 2018. évi sporttámogatási igény benyújtására - Melléklet

21. számú előterjesztés

Sporttámogatási előleg kérelmek elbírálása

25. számú előterjesztés

Új értékek felvételének kezdeményezése a Dombóvári Értéktárba

27. számú előterjesztés

Dombóvári HACS Egyesület támogatása

Zárt ülés:

29. számú előterjesztés

Fellebbezés köztemetés ügyben


A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Nyilvános ülés:

Hu/1. számú előterjesztés

Az önkormányzat által biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fenntartásának, a szolgáltatásokra fordított önkormányzati kiadások mértékének vizsgálata

Hu/2. számú előterjesztés

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 2018. évi nyitvatartási rendje

Zárt ülés:

Hu/3. számú előterjesztés

A kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely körzeten kívüli gyermek felvételével történő betöltésének engedélyezése