Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendkívüli ülését 2018. május 17-én (csütörtök) 15,15 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

 

A képviselő-testület 2018. május 17-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

3. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolója és 2018. évi üzleti terve - 1.számú melléklet: 2017. évi beszámoló - 2. számú melléklet: Kiegészítő melléklet - 3. számú melléklet: Könyvvizsgálói jelentés - 4. számú melléklet: 2017. évi Közhasznúsági tevékenység beszámolója - 5. számú melléklet: 2018. évi üzleti terv

6. számú előterjesztés

A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása