Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2018. május 30-án (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

 

A képviselő-testület 2018. május 31-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

5. számú előterjesztés

Az Újdombóvári Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása 

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása és a csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

7. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2017. évi működéséről  -  Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány beszámolója - Hamulyák Közalapítvány beszámolója - Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány beszámolója

8. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Farkas Attila Uszoda fejlesztése

9. számú előterjesztés

A Dombóvári Futball Club számára kölcsön biztosítása

12. számú előterjesztés

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, a támogató szolgáltatás igénybevétele iránt érkezett kezdeményezés - 1.sz. melléklet: Társulási megállapodás módosítása - 2.sz. melléklet: Társulási megállapodás (egységes)

13. számú előterjesztés

16. számú előterjesztés

A Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

17. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal etikai szabályzata - Melléklet: Etikai Szabályzat

18. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése 

19. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése - Melléklet: Nyári napközis tábor 2017.

28. számú előterjesztés

Tájékoztatás a 2018. évi „Hat vár hat rád” rendezvény főbb programelemeiről

29. számú előterjesztés

Kopjafa állítása Székelyföldön, Nyergestetőn


A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Zárt ülés:

Hu/1. számú előterjesztés

A kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely körzeten kívüli gyermek felvételével történő betöltésének engedélyezése - 1.sz. melléklet - 2.sz. melléklet