Dombóvár Város Önkormányzatának
                   Humán Bizottsága                 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2015. november 25-én (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
 
A képviselő-testület 2015. november 26-i rendes ülése elé kerülő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségügyi állapotáról, a város közegészségügyi-járványügyi helyzetéről - Melléklet

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Járási Hivatal tájékoztatója a tevékenységéről, a 2015-ben lezajlott szervezeti változásokról és a dombóvári kormányablak kialakításáról - Melléklet

5. számú előterjesztés

Tehetséggondozó program indítása a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban - Melléklet

6. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Tájékoztató az iskolai oktatásnak helyet adó, vagyonkezelésbe adott ingatlanok állapotáról

7. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep egyes területeinek hasznosítása

12. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése

13. számú előterjesztés

Beszámoló a Lakhatási Tanácsadó Testület munkájáról, sajtó-helyreigazítás kezdeményezése - Melléklet

18. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

24. számú előterjesztés

A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet 
25. számú előterjesztés

A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

26. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Megállapodás a tagönkormányzatok között a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központot fenntartó Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszűnésével összefüggésben

27. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény új arculatának kialakítása

28. számú előterjesztés

Emléktábla Saguly Károlyról

30. számú előterjesztés

A dombóvári köztemetéseket végző szolgáltató kiválasztása versenyeztetéssel

32. számú előterjesztés

Beszámoló az izraeli út során szerzett tapasztalatokról és a partnertelepülési tárgyalások eredményeiről 

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

34. számú előterjesztés

Állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Zárt ülés:

35. számú előterjesztés

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói beosztására benyújtott pályázat elbírálása

36. számú előterjesztés

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezetői megbízatásának betöltésére beérkezett pályázatok, a társasági szerződés módosításának kezdeményezése