Dombóvár Város Önkormányzatának
                   Humán Bizottsága                 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2015. október 26-án (hétfő) 11,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
 
A képviselő-testület 2015. október 26-i rendes ülése elé kerülő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

3. számú előterjesztés

Az önkormányzat új szociális szolgáltatástervezési koncepciója - Melléklet - Vélemények  - Átdolgozott koncepció

8. számú előterjesztés

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. új programjainak várható bevétele és kiadása 2015. utolsó negyedévében

9. számú előterjesztés

„Dombóváriak a Nagy Háborúban” címmel könyv megjelentetése  - Kiegészítés

10. számú előterjesztés

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének felülvizsgálata miatt 

11. számú előterjesztés

Bérlakásokkal kapcsolatos döntés

24. számú előterjesztés         

Városkártya és navigátorrendszer bevezetése - Melléklet

25. számú előterjesztés         

„Negyedik láng” élményfutás és gyaloglás rendezvény támogatása 

26. számú előterjesztés

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak projektterveinek és az előkészítési munkálatok megkezdésének jóváhagyása - Melléklet

27. számú előterjesztés

Keretmegállapodás megkötése a Dombó-Land Kft.-vel pályázatok előkészítésére, a cég felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

29. számú előterjesztés

A szigeterdei futópálya rekortán borítással történő ellátásának támogatása - Melléklet

30. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrum és a Katona József utcai sporttelep területén tervezett beruházások és fejlesztések jóváhagyása

32. számú előterjesztés

Víztorony újabb fejlesztési ütemének jóváhagyása

33. számú előterjesztés

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata - Melléklet

Hu/1. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági hatáskörbe tartozó döntések -

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:  Munkaterv - Pedagógiai program - Szervezeti és működési szabályzat - Házirend

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda: Munkaterv

Új napirendi pontok:

40. számú előterjesztés   

Közbeszerzési eljárás indítása „Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül, infrastrukturális beruházások elvégzésével” elnevezéssel

42. számú előterjesztés

Közfeladat-ellátási szerződés megkötése a Magyarországi Metodista Egyházzal