Dombóvár Város Önkormányzatának
                   Humán Bizottsága                 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2015. szeptember 23-án (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
 
A képviselő-testület 2015. szeptember 24-i rendes ülése elé kerülő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Az önkormányzat új szociális szolgáltatástervezési koncepciója - Melléklet - Vélemények

(A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.)

6. számú előterjesztés

Közterületek elnevezése Dombóvár bel- és külterületén  - Térkép

7. számú előterjesztés

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jétől való ellátása, a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása - Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás - Dombóvár város, Gyulaj és Szakcs községek Szociális Intézményfenntartó Társulása

10. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. többszemélyes társasággá alakítása

15. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Melléklet 1. - Melléklet 2.

 - Kiegészítés - Módosított: Melléklet 1. - Melléklet 2. - Szakcsi Kirendeltség költségvetésének módosítása

17. számú előterjesztés

A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 47/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

23. számú előterjesztés

Dombóvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyása - ITS - Megalapozó vizsgálat - Tervezői válaszok 1. - Tervezői választok 2.

24. számú előterjesztés

Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadása - Melléklet

25. számú előterjesztés

Buzánszky Jenő díszpolgárunknak emléket állítandó képzőművészeti alkotásra beérkezett pályázatok - Pelcz Zoltán és Benjámin 1. - Pelcz Zoltán és Benjámin 2. - Monori Sebestyén

28. számú előterjesztés

Adventi programokhoz kapcsolódó döntések

29. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához

31. számú előterjesztés

Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelme

33. számú előterjesztés

Ügyvezetői megbízás lejárta miatt döntés pályázati kiírásról

Hu/1. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági hatáskörbe tartozó döntések

 - Dombóvári Gyermekvilág Óvoda: Pedagógiai Program - szmsz - Házirend - Beszámoló

- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Beszámoló

Hu/2. számú előterjesztés

Pályázat kiírása az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgató beosztására

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

34. számú előterjesztés

Állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Zárt ülés:

35. számú előterjesztés

Döntés a Szuhay Sportcentrum és a Katona József u. 37. szám alatti sporttelep létesítményvezetői munkakörének betöltéséről

Hu/3. számú előterjesztés

A kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely betöltésének engedélyezése körzeten kívüli gyermek felvételével