A hivatali, önkormányzati munkatársak elérhetőségei

  • 74/564-564; fax: 74/564-501

  • onkormanyzat@dombovar.hu

  • Városháza - 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18., Koronás Udvarház - 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.


Felsővezetés


Szabó Loránd

polgármester
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-500
polgarmester@dombovar.hu
Kiss Béla
alpolgármester
(a polgármester általános helyettese)
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-500
kissbela@dombovar.hu
Tigelmann Péteralpolgármester
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-500
tigelmann.peter@dombovar.hu
dr. Szabó Péter Gyula
jegyző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-510
jegyzo@dombovar.hu
aljegyző 


Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Ilia AnitairodavezetőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-502
ilia.anita@dombovar.hu
Vinczéné Orbán Eszter
titkársági ügyintézőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-500
orbaneszter@dombovar.hu
Sátorné Szabó Brigitta
titkársági ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-592
szabo.brigitta@dombovar.hu
Halmosi Nóraprogramkoordinátor 
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-519
halmosi.nora@dombovar.hu
Révész Enikő
titkársági ügyintézőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-548
revesz.eniko@dombovar.hu
Szőts Erika
pályázati asszisztens

Városháza (Szabadság u. 18.)

74/564-585

szots.erika@dombovar.hu


Közvetlen jegyzői irányítás alá tartozó munkatársak

Porkoláb Ramóna
titkársági ügyintéző

Városháza (Szabadság u. 18.)

74/564-510

jegyzo.titkarsag@dombovar.hu

Zsók Rita
személyügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-542
zsok.rita@dombovar.hu
Tóthné Maza Edit
belső ellenőr
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-568
mazaedit@dombovar.hu
dr. Dobos Béla
jogász

Városháza (Szabadság u. 18.)

74/564-515

dr.dobos.bela@dombovar.hu

Reichert Gyula
közbeszerzési ügyintéző

Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)

74/564-598

reichert@dombovar.hu


Tulézi Edit

lakásügyi ügyintéző

Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)

74/564-560

tulezi.edit@dombovar.hu


Boczor Balázs

 

lakásügyi ügyintéző

Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)

74/564-595

boczor.balazs@dombovar.hu


Önkormányzati Iroda

dr. Farkas-Szabó András
irodavezető
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-514
farkasa@dombovar.hu
Gábor Viktóriatestületi referens
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-530

gabor.viktoria@dombovar.hu

Kónyi Klaudia
közszolgálati ügykezelő,
iktató
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-535
iktatocsoport@dombovar.hu
Deák Bernadette
közszolgálati ügykezelő,
iktató
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-535
dbetty@dombovar.hu
Tobler György
informatikus-rendszergazda
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-507
tobler.gyorgy@dombovar.hu 
Murkucz Sándor
informatikus
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-506
multimedia@dombovar.hu
Horváthné László Lilla
titkársági ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-569
laszlo.lilla@dombovar.hu
Berta Melinda titkársági ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-563
berta.melinda@dombovar.hu
Venczel Ildikó közszolgálati ügykezelő, postázóVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-509
venczel.ildiko@dombovar.hu
Szigetiné Harangozó Anetttitkársági ügyintéző

Városháza (Szabadság u. 18.)

74/564-543

harangozo.anett@dombovar.hu


Pénzügyi Iroda

Kovács Gyula
irodavezető
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-589
kovacsgy@dombovar.hu
Bősze Gabriella
pénzügyi ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-525
gbosze@dombovar.hu
Czimbalek Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-593
czimbalek.zsuzsa@dombovar.hu
Pál Adrienn
pénzügyi ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-528
pal.adrienn@dombovar.hu
Eperjesi Erzsébet
pénzügyi ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-590
eperjesi.erzsebet@dombovar.hu
Korányi Gabriella
gazdálkodási ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-591
koranyi.gabriella@dombovar.hu

Kovács Zoltán

pénzügyi ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-525
kovacsz@dombovar.hu
Fazekas Kitti
bér- és munkaügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-541
fazekas.kitti@dombovar.hu
Dudás Nikolett titkársági ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-540
penzugy@dombovar.hu
Petrovicsné Farkas Ivett gondnokVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-505
petrovicsne@dombovar.hu
 Ácsné Szemes Hajnalka
 pénzügyi ügyintéző

Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)

74/564-525

acsne.hajni@dombovar.hu


Városüzemeltetési Iroda

Molnár Andreatitkársági ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-587
varosuz.titkarsag@dombovar.hu
Gyergyák János
városi főépítész
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-566
foepitesz@dombovar.hu
Ábrahám Mónika
építésügyi ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-596
abraham.monika@dombovar.hu
Nagy András
műszaki ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-561
nagy.andras@dombovar.hu
Illésné Havasi Ildikó
titkársági ügyintéző

Koronás Udvarház

74/564-520

havasi.ildiko@dombovar.hu

Márton Mónikaközszolgálati ügykezelőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-587
marton.moni@dombovar.hu

Sipos Nóra

környezetvédelmi ügyintéző

Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-556
sipos.nora@dombovar.hu
Csősz Lászlóközbiztonsági referens
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-517
csosz.laszlo@dombovar.hu
Szabotin Gáborvárosgondnok
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-565
varosgondnok@dombovar.hu
Teufel Judit
vagyongazdálkodási ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-594
teufelj@dombovar.hu
Kincsverő Csaba
közterület-felügyelő
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-580
kincsverocs@dombovar.hu
Kohner János
közterület-felügyelő
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-580
kozteruletfel@dombovar.hu
Iván József
közterület-felügyelő
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-580
ivanj@dombovar.hu

 

Koszorus László


 természetvédelmi ügyintéző

Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-587
koszorus.laszlo@dombovar.hu


Hatósági Iroda

dr. Bakos Stella
irodavezető
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-538
dr.bakos.stella@dombovar.hu
Buglaveczné Szabó Adél
adóügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-544
adocsoport@dombovar.hu
Czinege Anitaadóügyi ügyintéző Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-546
czinege.anita@dombovar.hu
Dinnyés Barbara
anyakönyvi és igazgatási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-521
dinnyes.barbara@dombovar.hu
Schlitt Anita
adóügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-518
sanita@dombovar.hu
Orbán Imréné Papp Gyöngyi adóügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-529
orban.gyongyi@dombovar.hu
Frazon Orsolya
szociális ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-553
frazon@dombovar.hu
Fazekas Ibolya
igazgatási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-503
fibolya@dombovar.hu
Tóth Tímea szociális ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-558
szucs@dombovar.hu
Kiss Katalin
 szociális ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-549
kiss.kata@dombovar.hu 
Papp Róbertné
anyakönyvi és igazgatási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-554
pappne@dombovar.hu
Gállné Kovács Karolin
anyakönyvi és igazgatási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-524
karolin@dombovar.hu
Csőke Lászlónélakcímnyilvántartó

Városháza (Szabadság u. 18.)

74/564-549

csoke.laszlone@dombovar.hu

Budaházyné Körmendi Lívia
ügyviteli munkatárs
Városháza (Szabadság u. 18.)


Szakcsi Kirendeltség


 7213 Szakcs, Kossuth Lajos u. 4.

fax: 74/585 - 047

 e-mail cím: korjegyz@tolna.net, szakcsph@tolna.net

Horváth Sándor

 kirendeltség-vezető

74/585 - 005

74/485 - 215/3-as mellék

Harnal Erzsébet pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/7-es mellék
Schönfelder Kitti
 gazdálkodási, pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/2-es mellék
Kántor-Tollas Annamária titkársági, igazgatási ügyintéző 74/485 - 215/4-es mellék
Rankasz Brigitta igazgatási ügyintéző 74/485 - 215/1-es mellék
Nagy Marianna pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/2-es mellék
Szántai Józsefné igazgatási, pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/6-os mellék