A hivatali munkatársak elérhetőségei

  • 74/564-564; fax: 74/564-501

  • onkormanyzat@dombovar.hu

  • Városháza - 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18., Koronás Udvarház - 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.


Felsővezetés


Szabó Loránd

polgármester
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-500
polgarmester@dombovar.hu
Kiss Béla
alpolgármester
(a polgármester általános helyettese)
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-500
kissbela@dombovar.hu
Tigelmann Péteralpolgármester
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-500
tigelmann.peter@dombovar.hu
dr. Szabó Péter Gyula
jegyző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-510
jegyzo@dombovar.hu
dr. Kocsis Krisztinaaljegyző Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-586
aljegyzo@dombovar.hu


Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Ilia AnitairodavezetőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-502
ilia.anita@dombovar.hu
Vinczéné Orbán Eszter
titkársági ügyintézőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-500
orbaneszter@dombovar.hu
Sátorné Szabó Brigitta
titkársági ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-592
szabo.brigitta@dombovar.hu
Porkoláb Ramóna titkársági ügyintéző

Városháza (Szabadság u. 18.)

74/564-510

jegyzo.titkarsag@dombovar.hu

Gedővári Bianka
természetvédelmi és turisztikai ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-579
gedovari.bianka@dombovar.hu
Halmosi Nóraprogramkoordinátor 
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-519
halmosi.nora@dombovar.hu
Révész Enikő
titkársági ügyintézőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-548
revesz.eniko@dombovar.hu
 Tóth Ramón
 hivatalsegéd
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-564
Tornyai Dóra titkársági ügyintéző  Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-585

tornyai.dora@dombovar.hu


Közvetlen jegyzői irányítás alá tartozó munkatársak

Zsók Rita
személyügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-542
zsok.rita@dombovar.hu
Tóthné Maza Edit
belső ellenőr
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-568
mazaedit@dombovar.hu


Önkormányzati Iroda

dr. Farkas-Szabó András
irodavezető
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-514
farkasa@dombovar.hu
Gábor Viktóriatestületi referens
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-530

gabor.viktoria@dombovar.hu

Kónyi Klaudia
közszolgálati ügykezelő,
iktató
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-535
iktatocsoport@dombovar.hu
Deák Bernadette
közszolgálati ügykezelő,
iktató
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-535
dbetty@dombovar.hu
Tobler György
informatikus-rendszergazda
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-507
tobler.gyorgy@dombovar.hu 
Murkucz Sándor
informatikus
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-506
multimedia@dombovar.hu
Horváthné László Lilla
titkársági ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-569
laszlo.lilla@dombovar.hu
Berta Melinda titkársági ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-563
berta.melinda@dombovar.hu
Kukoriczáné Venczel Ildikó közszolgálati ügykezelő, postázóVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-509
venczel.ildiko@dombovar.hu


Pénzügyi Iroda

Kovács Gyula
irodavezető
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-589
kovacsgy@dombovar.hu
Bősze Gabriella
pénzügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-525
gbosze@dombovar.hu
Csősz  Anitapénzügyi ügyintéző

Városháza (Szabadság u. 18.)

74/564-527

csosz.anita@dombovar.hu

Czimbalek Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-593
czimbalek.zsuzsa@dombovar.hu
Pál Adrienn
pénzügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-528
pal.adrienn@dombovar.hu
Eperjesi Erzsébet
pénzügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-590
eperjesi.erzsebet@dombovar.hu
Korányi Gabriella
gazdálkodási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-591
koranyi.gabriella@dombovar.hu

Kovács Zoltán

pénzügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-525
kovacsz@dombovar.hu
Fazekas Kitti
bér- és munkaügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-541
fazekas.kitti@dombovar.hu
Illésné Havasi IldikógondnokVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-505
havasi.ildiko@dombovar.hu
Dudás Nikolett titkársági ügyintéző
 Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-540
penzugy@dombovar.hu
 Petrovicsné Farkas Ivett gondnokVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-505


Városüzemeltetési Iroda

dr. Kocsis KrisztinairodavezetőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-586
aljegyzo@dombovar.hu
Molnár Andreatitkársági ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-587
varosuz.titkarsag@dombovar.hu
Gyergyák János
városi főépítész
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-566
foepitesz@dombovar.hu
Ábrahám Mónika
építésügyi ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-596
abraham.monika@dombovar.hu
Nagy András
műszaki ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-561
nagy.andras@dombovar.hu
Márton Mónikaközszolgálati ügykezelőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-587
marton.moni@dombovar.hu

Deli Levente

környezetvédelmi ügyintéző

Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-556
deli.levente@dombovar.hu
Csősz Lászlóközbiztonsági referens
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-517
csosz.laszlo@dombovar.hu
Szabotin Gáborvárosgondnok
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-565
varosgondnok@dombovar.hu
Buksa Andrea
kertészKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-560
buksa.andrea@dombovar.hu
Teufel Judit
vagyongazdálkodási ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-594
teufelj@dombovar.hu
Reichert Gyula
közbeszerzési ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-598
reichert@dombovar.hu
Kincsverő Csaba
közterület-felügyelő
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-580
kincsverocs@dombovar.hu
Kohner János
közterület-felügyelő
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-580
kozteruletfel@dombovar.hu
Iván József
közterület-felügyelő
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/ 564-580
ivanj@dombovar.hu


Hatósági Iroda

Vincellérné dr. Illés Krisztina
irodavezető
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-538
illeskrisztina@dombovar.hu
Buglaveczné Szabó Adél
adóügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-544
adocsoport@dombovar.hu
Czinege Anitaadóügyi ügyintéző Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-546
czinege.anita@dombovar.hu
Dinnyés Barbara
adóügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-521
dinnyes.barbara@dombovar.hu
Schlitt Anita
adóügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-518
sanita@dombovar.hu
Orbán Imréné Papp Gyöngyi adóügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-529
orban.gyongyi@dombovar.hu
Frazon Orsolya
szociális ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-553
frazon@dombovar.hu
Fazekas Ibolya
igazgatási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-503
fibolya@dombovar.hu
Tóth Tímea szociális ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-558
szucs@dombovar.hu
Kiss Katalin
 szociális ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-549
kiss.kata@dombovar.hu 
Papp Róbertné
anyakönyvi és igazgatási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-554
pappne@dombovar.hu
Gállné Kovács Karolin
anyakönyvi és igazgatási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/ 564-524
karolin@dombovar.hu
Budaházyné Körmendi Lívia
ügyviteli munkatárs
Városháza (Szabadság u. 18.)


Szakcsi Kirendeltség


 7213 Szakcs, Kossuth Lajos u. 4.

fax: 74/585 - 047

 e-mail cím: korjegyz@tolna.net, szakcsph@tolna.net

Horváth Sándor

 kirendeltség-vezető

74/585 - 005

74/485 - 215/3-as mellék

Harnal Erzsébet pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/7-es mellék
Horváthné Gábor Ágnes gazdálkodási, pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/2-es mellék
Kántor-Tollas Annamária titkársági, igazgatási ügyintéző 74/485 - 215/4-es mellék
Rankasz Brigitta igazgatási ügyintéző 74/485 - 215/1-es mellék
Nagy Marianna pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/2-es mellék
Szántai Józsefné igazgatási, pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/6-os mellék