A hivatali, önkormányzati munkatársak elérhetőségei

 • 74/564-564; fax: 74/564-501

 • onkormanyzat@dombovar.hu

 • Városháza - 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18., Koronás Udvarház - 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.


Felsővezetés


Szabó Loránd

polgármester
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-500
polgarmester@dombovar.hu
Kiss Béla
alpolgármester
(a polgármester általános helyettese)
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-500
kissbela@dombovar.hu
Tigelmann Péteralpolgármester
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-500
tigelmann.peter@dombovar.hu
dr. Szabó Péter Gyula
jegyző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-510
jegyzo@dombovar.hu
dr. Szemes ÁdámaljegyzőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-586
aljegyzo@dombovar.hu


Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Ilia AnitairodavezetőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-502
ilia.anita@dombovar.hu
Vinczéné Orbán Eszter
titkársági ügyintézőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-500
orbaneszter@dombovar.hu
Halmosi Nóraprogramkoordinátor 
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-519
halmosi.nora@dombovar.hu
Révész Enikő
projektasszisztens
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-548
revesz.eniko@dombovar.hu
Szőts Erikapályázati pénzügyi asszisztens Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-585
szots.erika@dombovar.hu
Eses Alexandracivil és ifjúsági referensVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-579
eses.alexandra@dombovar.hu


Közvetlen jegyzői irányítás alá tartozó munkatársak

Porkoláb Ramónatitkársági ügyintézőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-510
jegyzo.titkarsag@dombovar.hu
Zsók Rita
személyügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-542
zsok.rita@dombovar.hu
Tóthné Maza Edit
belső ellenőr
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-568
mazaedit@dombovar.hu
dr. Dobos Bélajogász
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-515
dr.dobos.bela@dombovar.hu
Reichert Gyulaközbeszerzési ügyintézőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-598
reichert@dombovar.hu
Sipos Tündeportaszolgálat Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-564


Önkormányzati Iroda

dr. Farkas-Szabó András
irodavezető
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-514
farkasa@dombovar.hu
Mittelholcz Beáta ügyviteli munkatárs
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-535
mittelholcz.beata@dombovar.hu
Kónyi Klaudia
közszolgálati ügykezelő,
iktató
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-535
iktatocsoport@dombovar.hu
Deák Bernadette
közszolgálati ügykezelő,
iktató
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-535
dbetty@dombovar.hu
Tobler György
informatikus-rendszergazda
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-507
tobler.gyorgy@dombovar.hu 
Murkucz Sándor
informatikus
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-506
multimedia@dombovar.hu
Horváthné László Lilla
titkársági ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-569
laszlo.lilla@dombovar.hu
Berta Melinda titkársági ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-563
berta.melinda@dombovar.hu
Venczel Ildikó közszolgálati ügykezelő, postázóVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-509
venczel.ildiko@dombovar.hu
Szigetiné Harangozó Anetttitkársági ügyintézőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-543
harangozo.anett@dombovar.hu


Pénzügyi Iroda

Kovács Gyula
irodavezető
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-589
kovacsgy@dombovar.hu
Czimbalek Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-593
czimbalek.zsuzsa@dombovar.hu
Pál Adrienn
pénzügyi ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-528
pal.adrienn@dombovar.hu
Eperjesi Erzsébet
pénzügyi ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-590
eperjesi.erzsebet@dombovar.hu
Korányi Gabriella
gazdálkodási ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-591
koranyi.gabriella@dombovar.hu

Kovács Zoltán

pénzügyi ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-525
kovacsz@dombovar.hu
Fazekas Kitti
bér- és munkaügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-541
fazekas.kitti@dombovar.hu
Dudás Nikolett titkársági ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-540
penzugy@dombovar.hu
Petrovicsné Farkas Ivett gondnokVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-505
petrovicsne@dombovar.hu
Ácsné Szemes Hajnalkapénzügyi ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-525
acsne.hajni@dombovar.hu
Gamos Roxánapénzügyi ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-528
gamos.roxana@dombovar.hu
Máté Mónika  pénzügyi ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-520
mate.monika@dombovar.hu


Városüzemeltetési Iroda

dr. Szemes ÁdámirodavezetőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-586
szemes.adam@dombovar.hu
Molnár Andreatitkársági ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-587
varosuz.titkarsag@dombovar.hu
Dr. Gyergyák János
városi főépítész
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-566
foepitesz@dombovar.hu
Ábrahám Mónika
építésügyi ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-596
abraham.monika@dombovar.hu
Nagy András
műszaki ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-561
nagy.andras@dombovar.hu
Illésné Havasi Ildikólakásügyi ügyintézőKoronás Udvarház
74/564-520
havasi.ildiko@dombovar.hu
Márton Mónikatitkársági ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-587
marton.moni@dombovar.hu

Sipos Nóra

környezetvédelmi ügyintéző

Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-556
sipos.nora@dombovar.hu
Csősz Lászlóközbiztonsági referens
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-517
csosz.laszlo@dombovar.hu
Szabotin Gáborvárosgondnok
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-565
varosgondnok@dombovar.hu
Teufel Judit
vagyongazdálkodási ügyintéző
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-594
teufelj@dombovar.hu
Kincsverő Csaba
közterület-felügyelő
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-580
20/369-74-92
kincsverocs@dombovar.hu
Kohner János
közterület-felügyelő
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-580
20/369-74-49
kozteruletfel@dombovar.hu
Iván József
közterület-felügyelő
Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-580
20/369-74-88
ivanj@dombovar.hu

Koszorus László

természetvédelmi ügyintéző

Koronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-587
20/203-79-04
koszorus.laszlo@dombovar.hu
Boczor Balázslakásügyi ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-595
boczor. balazs@dombovar.hu
Horváth Róbertműszaki ügyintézőKoronás Udvarház (Bezerédj u. 14.)
74/564-560
horvath.robert@dombovar.hu


Hatósági Iroda

dr. Bakos Stella
irodavezető
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-538
dr.bakos.stella@dombovar.hu
Buglaveczné Szabó Adél
adóügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-544
adocsoport@dombovar.hu
Czinege Anitahagyatéki ügyintézőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-529
czinege.anita@dombovar.hu
Dinnyés Barbara
anyakönyvi és igazgatási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-521
74/564-524
dinnyes.barbara@dombovar.hu
Schlitt Anita
adóügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-518
sanita@dombovar.hu
Orbán Imréné Papp Gyöngyi adóügyi ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-529
orban.gyongyi@dombovar.hu
Nagymihály Erikaadóügyi ügyintézőVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-546
n.erika@dombovar.hu
Kámi Zsuzsanna
szociális ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-553
kami.zsuzsanna@dombovar.hu
Fazekas Ibolya
igazgatási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-503
fibolya@dombovar.hu
Tóth Tímea szociális ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-558
szucs@dombovar.hu
Kiss Katalin
 szociális ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-549
kiss.kata@dombovar.hu 
Papp Róbertné
anyakönyvi és igazgatási ügyintéző
Városháza (Szabadság u. 18.)
74/564-554
74/564-524
pappne@dombovar.hu
Csőke LászlónélakcímnyilvántartóVárosháza (Szabadság u. 18.)
74/564-562
csoke.laszlone@dombovar.hu
Budaházyné Körmendi Lívia
ügyviteli munkatárs
Városháza (Szabadság u. 18.)
Kisházy Linda ügyviteli munkatárs
Városháza (Szabadság u. 18.)


Szakcsi Kirendeltség


 7213 Szakcs, Kossuth Lajos u. 4.

fax: 74/585 - 047

 e-mail cím: korjegyz@tolna.net, szakcsph@tolna.net

Horváth Sándor

 kirendeltség-vezető

74/585 - 005

74/485 - 215/3-as mellék

Harnal Erzsébet pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/7-es mellék
Schönfelder Kitti
 gazdálkodási, pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/2-es mellék

Buglavecz Jánosné

 titkársági és igazgatási ügyintéző 74/485 - 215/4-es mellék
Rankasz Brigitta igazgatási ügyintéző 74/485 - 215/1-es mellék
Nagy Marianna pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/2-es mellék
Szántai Józsefné igazgatási, pénzügyi ügyintéző 74/485 - 215/6-os mellék


Dombóvár Város Önkormányzata foglalkoztatásában álló munkatársak:


Tourinform Iroda

 • Banizs Georgina idegenforgalmi ügyintéző

Szuhay Sportcentrum

 • Sebestyén Mónika létesítmény-vezető
 • Czukor Zoltán létesítmény-vezető helyettes
 • Balogh János segédmunkás
 • Gyenge Aranka takarító
 • Keczeli Krisztián segédmunkás
 • Kovács Attila segédmunkás
 • Samu Péter szertáros
 • Szieber József karbantartó

Farkas Attila Uszoda

 • Mohainé Makkos Gabriella uszodamester
 • Tamás Kornél uszodamester
 • Vermes Béla uszodamester

Településrészi gondnokok, hivatalsegédek

 • Bodakos Lajos településrészi gondnok
 • Gyöngyösi Béla településrészi gondnok
 • Pécsi József István településrészi gondnok
 • Budainé Stern Anikó hivatalsegéd
 • Nagy Anett hivatalsegéd