Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2016. február 10-én (szerda) 13,45 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
 
A képviselő-testület 2016. február 11-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi díja

3. számú előterjesztés

Gunarasi kerékpárút kialakításához szükséges terület megvásárlása

4. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekMelléklet

6. számú előterjesztés

Jóváhagyás európai uniós pályázati kérelmek benyújtására, valamint a pályázatok   előkészítésére tagi kölcsön biztosítása a Dombó-Land Kft. részére  - Melléklet

7. számú előterjesztés

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítása - Határozati javaslat 1. melléklete - Határozati javaslat 2. melléklete - Záró véleményezési dokumentáció - Állami főépítészi vélemény

10. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tartozásának rendezése

11. számú előterjesztés

Attala Község Önkormányzatának egyezségi ajánlata a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ Társulás 2012. évi működéséhez biztosítandó hozzájárulás elszámolása miatt fennálló tartozásának rendezésére - Kiegészítés

13. számú előterjesztés

A Petőfi utcai vízvezeték-hálózat rekonstrukció megvalósítása

PG/1. számú előterjesztés

Haszonbérleti szerződések módosítása

Új napirendi pontok:

17-25. számú előterjesztés

Földbizottsági állásfoglalás ellen benyújtott kifogások (Zárt ülés)