Dombóvár Város Önkormányzatának
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2016. november 23-án (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozótermében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2016. november 24-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés             

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium sportpályáinak lakossági használata és a kollégium épületének hasznosítása 

3. számú előterjesztés            

 A Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészeinek megvásárlása

4. számú előterjesztés             

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása, a társasági vagyon felértékelése 

5. számú előterjesztés             

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatkörének felülvizsgálatával kapcsolatos döntések - A Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója - Beszámolók a köztemetők üzemeltetéséről: 2014. évről, 2015. évről, 2016. I. félévéről

7. számú előterjesztés             

Ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumnál 

8. számú előterjesztés             

Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2017. évi sportkeret terhére

9. számú előterjesztés             

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, a betöltetlen I. számú házi gyermekorvosi körzetben ellátást végzők díjazása  - Törvényességi felhívás

10. számú előterjesztés         

Helyi és települési adóval kapcsolatos döntések 

11. számú előterjesztés         

Egyezség az Arany János téri kerítéstúlépítés ügyében

12. számú előterjesztés         

Beszámoló a 2016. évi vagyongazdálkodásról és a 2017. évi célokról 

13. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató Dombóvár város környezeti állapotáról

PG/1. számú előterjesztés

Mezőgazdasági területek haszonbérbe adási feltételei

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

14. számú előterjesztés        

Döntés a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. kapcsán felmerült követelés megvásárlásáról 

Új napirendi pontok:

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a " Köztemetési szolgáltatás ellátása 24 hónapra" elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről (Zárt ülés)

17. számú előterjesztés (Nyilvános ülés)

Döntés az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2016. év I. negyedévre vonatkozó eredményének elfogadásáról  -  Szavazólap