Dombóvár Város Önkormányzatának

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   


MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2017. augusztus 1-jén (kedd) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

 

A képviselő-testület 2017. augusztus 2-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:


1. számú előterjesztés

A helytörténeti gyűjtemény infrastrukturális átalakításának költségeihez történő hozzájárulás - Melléklet: látványtervek

 2. számú előterjesztés

Berzsenyi u. 1. szám alatti vízmű telep értékesítése

 3. számú előterjesztés

Partnerségi rendelet megalkotása

 4. számú előterjesztés

Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának államigazgatási szervek általi véleményezése - Melléklet: vélemények

 5. számú előterjesztés

Szent László szobor felállítása

 6. számú előterjesztés

Önkormányzati ingatlanokkal és kisebb beruházásokkal kapcsolatos döntések

 7. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő hulladékszállító gépjárműnek a tulajdonosváltásig tartó bérbeadása, a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása


Új napirendi pont:

11. számú előterjesztés 

A Dombó-Média Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása - Melléklet: SzMSz