Dombóvár Város Önkormányzatának

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését  2017. január 12-én (csütörtök) 14,00 órakor  tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. január 13-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás és ingatlan-hasznosítási szerződés meghosszabbítása, a Dombó-Média Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés módosításának jóváhagyása - Közművelődési megállapodás - Ingatlan-hasznosítási szerződés - Dombó-Média Kft. feladatellátási szerződés - Plakátoló helyek - City-light buszvárók listája

2. számú előterjesztés

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása a 2017. január 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

4. számú előterjesztés

Közszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2017. évi keretösszege  - Melléklet

5. számú előterjesztés

Hozzájárulás a dombóvári szennyvíztisztító telep homokfogója szakértői anyagának elkészítéséhez DRV Zrt. Üzemeltetői jelzések Szakértői ajánlat -Társulási előterjesztés

6. számú előterjesztés

Tájékoztató a HÉSZ módosítások állásáról, a várható hatályosulásról