Dombóvár Város Önkormányzatának

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2017. október 26-án (csütörtök) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.


A képviselő-testület 2017. október 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Új tag választása a Tinódi Ház Nonprofit Kft. felügyelő-bizottságába - Melléklet

 4. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fűtési rendszerének korszerűsítése

5. számú előterjesztés

A Berzsenyi utca 1. szám alatti vízmű telep tulajdonviszonyának rendezése

6. számú előterjesztés

Pótbefizetés elrendelése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére

8. számú előterjesztés

A házi segítségnyújtásban dolgozók munkavégzése tárgyi feltételeinek javítása

9. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

11. számú előterjesztés

A Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés

A főépítész tájékoztatója a településrendezési terv hatályosulásáról, tapasztalatairól

13. számú előterjesztés

A Kossuth szoborcsoport áthelyezéséhez szükséges építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészíttetése

14. számú előterjesztés

Tájékoztatás a kiemelt jelentőségű beruházásokról

15. számú előterjesztés

Helyi klímastratégiával kapcsolatos intézkedések

16. számú előterjesztés

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések

17. számú előterjesztés

Az Erzsébet utca 21. szám alatti bérlakás értékesítése

18. számú előterjesztés

A Katona József és a Báthori István utca között kialakítandó új utca elnevezése - Melléklet

19. számú előterjesztés

Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés megkötése

20. számú előterjesztés

A foglalkoztatási paktum projektből történő kilépéshez szükséges megállapodások tartalmának jóváhagyása1.sz. melléklet (módosítás) - 2.sz. melléklet (megállapodás)

 

Zárt ülés:

22. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Zárt ülés:

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár Város kezelésében levő úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkái, szükség esetén hó elszállítással 500 m-en belüli távolságra, továbbá készenlét biztosítása” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről


Új napirendi pontok (nyilvános ülés):

23. számú előterjesztés

Elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntések

24. számú előterjesztés

Tájékoztató a szőlőhegyi városrészen tapasztalható kellemetlen szaghatással kapcsolatban tett intézkedésekről - 1.sz. melléklet (válaszlevelek) - 2.sz. melléklet (Agrár-Bioetanol válasza)