Dombóvár Város Önkormányzatának

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2018. június 8-án (péntek) 11,45 órakor tartja a Városháza (Szabadság utca 18.) I. emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.


A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Zárt ülés:

PG/1. számú előterjesztés

A TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 kódszámú, „Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén” elnevezésű projekthez kapcsolódó beruházás megvalósítására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása


Új napirendi pont:

A képviselő-testület - bizottsági ülésre szóló meghívó kiküldése után összehívott - 2018. június 8-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések: 

1. számú előterjesztés

Többletfedezet biztosítása a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 kódszámú, „Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén” elnevezésű projekthez kapcsolódó beruházás megvalósítására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításához