Dombóvár Város Önkormányzatának

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2018. május 16-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

 

A képviselő-testület 2018. május 17-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés                        

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Viessmann Technika Dombóvár Kft. és az önkormányzat közötti ingatlancsere

2. számú előterjesztés                        

A Dombóvári Vízmű Kft.-vel kapcsolatos döntések - 1. számú melléklet: Szövetkezet levele - 2. számú melléklet: Kamat elengedése iránti kérelem - 3. számú melléklet: Kamatszámítás

3. számú előterjesztés                        

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolója és 2018. évi üzleti terve - 1.számú melléklet: 2017. évi beszámoló - 2. számú melléklet: Kiegészítő melléklet - 3. számú melléklet: Könyvvizsgálói jelentés - 4. számú melléklet: 2017. évi Közhasznúsági tevékenység beszámolója - 5. számú melléklet: 2018. évi üzleti terv

4. számú előterjesztés                        

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a bérlakások felújítási és karbantartási munkáiról szóló részletes elszámolás - Melléklet

5. számú előterjesztés                                     

Közbeszerzési eljárás indítása Pataki utca víziközmű-kivitelezésre

6. számú előterjesztés                        

A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

7. számú előterjesztés                        

Amatőr autós szlalom verseny megrendezéséhez kapcsolódó közterület-használati díj elengedése