Dombóvár Város Önkormányzatának

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   


MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2018. március 28-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

 

A képviselő-testület 2018. március 29-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

 

2. számú előterjesztés

A helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése

3. számú előterjesztés

Az I. utca 65. szám alatti ingatlan – volt Junior Étterem -  egészségügyi célú hasznosítása

4. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

5. számú előterjesztés

Gördülő fejlesztési terv módosításának kezdeményezése1.sz. melléklet (Határozat) - 2.sz. melléklet (Gördülő fejlesztési terv) - 3.sz. melléklet (Szakértői vélemény)

6. számú előterjesztés

Napsugár Áruház előtti terület megvásárlása

7. számú előterjesztés

2018. évi rendkívüli civil keret felosztása

8. számú előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata - Melléklet (ESZI javaslat)

9. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata - 1.sz. melléklet (Bölcsőde javaslat) - 2.sz. melléklet (Integrált javaslat)

10. számú előterjesztés

Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

11. számú előterjesztés

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület 2017. évi beszámolója, valamint a 2018. évi programtervezetének jóváhagyása - 1. számú melléklet: Elszámolás és költségkimutatás - 2. számú melléklet: Belső ellenőri jelentés - 3. számú melléklet: Záradék - 4 .számú melléklet: 2018. évi programterv

12. számú előterjesztés

A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos döntések - 1.sz. melléklet (kimutatás) 2.sz. melléklet (beszámoló)

13. számú előterjesztés

Önerő biztosítása START járdaprogramhoz

14. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója az önkormányzati bérlakások átadásáig elvégzett felújítási és karbantartási munkálatairól - 1. számú melléklet: 2017. évi kimutatás - 2. számú melléklet: 2018. első negyedévi kimutatás

15. számú előterjesztés

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés

Kiemelt önkormányzati beruházások tervezése

17. számú előterjesztés

Döntés a Margaréta Óvodának helyt adó ingatlan értékesítéséről

18. számú előterjesztés

ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyfélszolgálati helyiségeinek hasznosítása

19. számú előterjesztés

Döntés Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogó nyílászáróinak felújítása ügyében

20. számú előterjesztés

Országos közutak melletti kerékpárútszakaszok üzemeltetésbe adása - Melléklet (tájékoztatás)

22. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

27. számú előterjesztés

Beszámoló a síkosságmentesítési munkák elvégzéséről - 1.sz. melléklet (konzorciumi területek) - 2.sz. melléklet (közszolgáltatási területek) - 3.sz. melléklet (hóeltakarítási kimutatás)

28. számú előterjesztés

Ingatlanok előtti közterületen lévő növények kezeléséről szóló tájékoztató

29. számú előterjesztés

Beszámoló a vetési varjak által okozott problémák megoldása érdekében tett kezdeményezésről

30. számú előterjesztés

Városi piac koncepciótervének véleményezése, a helyszínre vonatkozó közvélemény kutatás eredményének ismertetése - Melléklet (helyszínrajz)

31. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközei 2017. évi módosításának alakulása - 1.sz. melléklet (teljes eljárás) - 2.sz. melléklet (felhívás)

 

A bizottsági átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

Az Önkormányzati Hivatal által a Szabadság utca 14. alatti ingatlan bérbeadása során alkalmazható bérleti díjak jóváhagyása

Zárt ülés:

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Közvilágítás bővítési munkák tervezése és kivitelezése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről