Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
 
 
MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2015. április 29-én (szerdán) 13,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
 
A képviselő-testület 2015. április 30-i rendes ülése elé kerülő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

3. számú előterjesztés              

Ügyvédi megbízás az önkormányzat képviseletének ellátására

5. számú előterjesztés              

Az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. fizetőképességének helyreállítása

6. számú előterjesztés              

A hulladékudvar jövőbeni hasznosítására vonatkozó koncepció

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

7. számú előterjesztés              

A zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos döntések

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

8. számú előterjesztés              

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2015. évi üzleti terve

9. számú előterjesztés              

A Katona József utca 37. szám alatti sporttelep üzemeltetési átalánydíjának tárgyalása, valamint a Dombóvári Futball Club működési költségeinek elszámolása - Melléklet 1. - Melléklet 2.

10. számú előterjesztés          

Jóváhagyás a Farkas Attila uszoda fejlesztést érintő koncepcióterv készíttetésére

11. számú előterjesztés          

Perekaci önkormányzati ingatlanok művelésre való előkészítése

12. számú előterjesztés          

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfeladat ellátásának támogatása

13. számú előterjesztés          

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

14. számú előterjesztés          

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

15. számú előterjesztés          

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés          

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának átfogó felülvizsgálata

17. számú előterjesztés          

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet - Melléklet - Intézmények beszámolói: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet - Dombóvári Gyermekvilág Óvoda - Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye

18. számú előterjesztés          

Kulturális programok támogatása

19. számú előterjesztés          

Új közterületi elnevezéseket tartalmazó Dombóvár térkép kiadása

21. számú előterjesztés          

Pályázat kiírása a közterületek tisztántartására vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása céljából

23. számú előterjesztés          

A III. utcai és a kertvárosi orvosi rendelő felújításához kapcsolódó döntések

24. számú előterjesztés          

A Szigeterdő közvilágításának bővítése

25. számú előterjesztés          

A Szállásréti-tó környezetének tervezése - Melléklet

26. számú előterjesztés          

Döntés termelői piac kialakításához szükséges tervezési feladatokról

27. számú előterjesztés          

A Bezerédj utcai járda részleges felújítása

28. számú előterjesztés          

Döntés illegális hulladéklerakó felszámolásáról

29. számú előterjesztés          

Döntés Polar Team aktivitásmérő program beszerzéséről - Melléklet

30. számú előterjesztés          

„Hat vár hat rád” hagyományteremtő túra

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

31. számú előterjesztés          

Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

32. számú előterjesztés          

A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő részvényeinek értékesítése

33. számú előterjesztés          

Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

34. számú előterjesztés          

Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai belső ellenőrzései terve

35. számú előterjesztés          

Dombóvár Város Önkormányzata 5 éves munkaprogramjának elfogadásaMunkaprogram

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

36. számú előterjesztés          

A képviselő-testület 2015. évi munkaterve

 Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

Mezőgazdasági művelésű ingatlan haszonbérbe adása

PG/2. számú előterjesztés


Új napirendi pont:
41. számú előterjesztés
42. számú előterjesztés

43. számú előterjesztés

Közös költségek megtérítése


Talapka Rudolf
bizottsági elnök