Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
 
MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2015. június 24-én (szerdán) 13,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
 
A képviselő-testület 2015. június 26-i rendes ülése elé kerülő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:


2. számú előterjesztés             

Beszámoló a Dombóvári Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről  - Melléklet

3. számú előterjesztés             

Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

4. számú előterjesztés             

A Kórház utcai szennyvíz-átemelő aprítójának cseréjével kapcsolatos vizsgálat eredménye

5. számú előterjesztés             

Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Somlai Adrienn Megbízási Szerződésének módosítása

6. számú előterjesztés             

Döntés a Művelődési Ház Nonprofit Kft. fejlesztéséről 

9. számú előterjesztés             

Beszámoló a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézmény-fenntartó társulása 2014. évi működéséről, valamint az Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi szakmai munkájáról

10. számú előterjesztés         

Beszámoló a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás 2014. évi működéséről, valamint a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ 2014. évi szakmai munkájáról

11. számú előterjesztés         

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2014. évi működéséről    

12. számú előterjesztés         

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről 

13. számú előterjesztés         

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi működéséről 

16. számú előterjesztés         

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

17. számú előterjesztés         

Döntés az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. által ellátott kibővített szolgáltatás további fenntartásáról- Melléklet 1. - Melléklet 2.

18. számú előterjesztés         

Biohulladék-kezelő telep koncepciója 

19. számú előterjesztés         

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett törvényességi felhívás elfogadása 

20. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéréről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

21. számú előterjesztés         

A helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

22. számú előterjesztés         

A közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 11/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

23. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása - Melléklet 1. - Melléklet 2.

24. számú előterjesztés         

Települési folyékony hulladék elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása 

25. számú előterjesztés         

Döntés a Katona József u. 37. szám alatt található sporttelep további üzemeltetéséről és az érintett sportszervezetek térítésmentes ingatlan használatáról 

26. számú előterjesztés         

A Szuhay Sportcentrum területén kút létesítése 

28. számú előterjesztés         

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzattal szembeni tartozása mögötti fedezethiány kialakulása körülményeinek vizsgálata, tájékoztató a folyamatban lévő peres eljárásról 

29. számú előterjesztés         

Szigeterdő további tervezésének jóváhagyása 

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

30. számú előterjesztés         

„Főtér program” újratervezésének jóváhagyása 

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

31. számú előterjesztés         

„Egészségház projekt” koncepciójának jóváhagyása - Melléklet

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

32. számú előterjesztés         

Piknikező hely kialakítása Gunarasban 

33. számú előterjesztés         

Közlekedés-szervezési döntések 

34. számú előterjesztés         

Kórház utcában a Kórház melletti ingatlanon parkolók létesítése 

36. számú előterjesztés         

Fakivágás a Dombóvár-Szőlőhegy kerékpárút nyomvonalán 

37. számú előterjesztés         

Lemondások miatt tagok választása egyes önkormányzati gazdasági társaságok felügyelőbizottságába 

38. számú előterjesztés         

Közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása a „Támasz Otthon meglévő épületének bővítése és akadálymentesítése” tárgyában

Zárt ülés:

39. számú előterjesztés         

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása 

40. számú előterjesztés         

A Gunaras Zrt. részletfizetési kérelme

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a "Dombóvár, Ivanich u. 39/A. szám alatti 1358/A hrsz.-ú épület tetőjavítási munkáinak elvégzése 632,5 m2 tetőfelületen" elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a "Szakmai szolgáltatások megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 azonosítószámú "Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a dombóvári járásban" elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről


Új napirendi pontok:

41. számú előterjesztés

Az ÖKO-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. átvilágításáról szóló jelentés megtárgyalása - Vizsgálati jelentés

42. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. szakképzési tevékenységének támogatása