Építési hatóság

Lakossági tájékoztató a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről

Az építésügyi hatóság az építéshatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint jár el. 


I. Engedélyezési kérelmek benyújtása:

 1. papír alapon (kérelem nyomtatvány)
 2. elektronikus tárhely igénybevételével (ÉTDR rendszeren, ügyfélkapun keresztül)

II. A Rendelet 1. számú melléklete  tartalmazza az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét.AZ ITT FEL NEM SOROLT MUNKÁLATOK ÉPÍTÉSI VAGY BONTÁSI ENGEDÉLLYEL VÉGEZHETŐ ÉPÍTÉSI VAGY BONTÁSI TEVÉKENYSÉGEK.III. Kérelem fajtái:

 1. építési engedély kérelem
  • új építés
  • meglévő építmény átalakítása bővítése
  • módosítás
 2. használatbavételi engedély kérelem
 3. használatbavétel tudomásul vétel
 4. fennmaradási engedélyezési eljárás
 5. jogutódlás tudomásul vétel
 6. hatósági bizonyítvány (adat tény állapot, igazolása)
 7. bontási engedélyezési eljárás

IV. Kérelmek mellékletei:

 1. építési engedély kérelemhez csatolni kell:
  • Rendelet 17.§ (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a rendelet 8. számú mellékletében meghatározott tervdokumentációt PDF/A formátumban
  • Rendelet 3. számú melléklet szerinti statisztikai adatlap PDF/A formátumban
  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illetéket
 2. használatbavételi engedély kérelemhez csatolni kell:
  • Rendelet 39. § (8) bekezdés szerinti tartalommal PDF/A formátumban
  • Rendelet szerinti 4. számú melléklet szerinti statisztikai adatlapot
  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illetéket
 3. használatbavétel tudomásulvételéhez csatolni kell:
  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illetéket
 4. fennmaradási engedélyezési kérelemhez csatolni kell:
  • Rendelet 42.§ (4) bejkezdés szerinti mellékleteket, valamint a Rendelet 8. számú mellékletében meghatározott tervdokumentációt PDF/A formátumban
  • Rendelet 3. számú melléklet szerinti statisztikai adatlap PDF/A formátumban
  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illetéket
 5. jogutódlási engedély kérelemhez csatolni kell:
  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illetéket
 6. hatósági bizonyítvány (adat tény állapot, igazolása)
  • kérelem
  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illetéket
  • az eljáráshoz szükséges egyéb dokumentumok
 7. bontási engedélyezési eljárás
  • Rendelet 45.§ (2) bekezdése szerinti mellékleteket, valamint a Rendelet 8. számú mellékletében meghatározott tervdokumentációt PDF/A formátumban
  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illetéket

A dombóvári járáshoz tartozó települések településrendezési tervei