Szociális ügyek

 

Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás

Települési támogatás - szociális célú tűzifa támogatás

Települési támogatás – adósságkezelési szolgáltatás

Települési támogatás - a távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszereléséhez

Települési támogatás - Utazási támogatás

Települési támogatás - iskolakezdési támogatás

Települési támogatás - rendkívüli települési támogatás

Települési támogatás - bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása

   Települési támogatás - települési támogatásként szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatására

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Köztemetés

Települési támogatás - egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének megtérítése

Vagyonnyilatkozat