A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg.

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003

A szerződött támogatás összege: 94.634.730.- Ft

A támogatás mértéke (intenzitás): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.


A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg. A projekt közösségi, szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség települési szintű kohézióját.

 

A program elsődleges célcsoportját a dombóvári Kakasdomb és Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken (az akcióterületen) élő családok alkotják. Az érintett terület lakossági összetétele vegyes, az alacsony státuszú lakosság (32,56%) mellett más lakosok is találhatók az akcióterületen. Az érintett területek lakossága roma és nem roma vegyesen. Elsődleges célcsoport a Kakasdombon élő népesség 157 fő, az Erzsébet utca nyugati oldalán élő lakosság 240 fő, összesen 397 fő.

 

A projektben megvalósítani kíván tevékenységek:

 • Folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal és közösségekkel
 • Közösségi munkások, civil aktivisták bevonása, képzése és foglalkoztatása
 • Rendszeres közösségi programok szervezése (sport, művészet)
 • Iskolai szociális munka és pszichológus biztosítása
 • Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére
 • Kortárs és sorstárs mentor program megszervezése
 • Pályaorientáció hátrányos helyzetű gyerekeknek (Iránytű)
 • Pénzügyi megtakarítási program
 • Jogi és pénzügyi tanácsadás
 • Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program (Integrom)
 • Közösségi szőlészet
 • Egészségprogramok

Néhány év múlva helyi bort szeretnének készíteni

A város önkormányzata a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex projektje keretében közösségi szőlészeti program megvalósításába fogott, melynek keretében szeptember 10-én a Városházán tíz résztvevővel a szőlőművelés alapvető ismereteit oktató képzés indult.

Egykor Dombóvár településhatára a mostani Erzsébet utcában a Szent Flórián-szoborig terjedt. Az azt követő rész volt a Lucza-hegy, ahol a helybeliek szőlőt termesztettek. A téglagyár odatelepülése után az alapanyag kitermelése miatt az említett területen egy hatalmas bányagödör keletkezett, amivel párhuzamosan egyre csökkent az ottani szőlőskertek és présházak száma. Az építőanyag gyártásának felszámolása után szeméttelepet alakítottak ki a helyén, ahova évtizedeken keresztül hordták a kommunális- és a zöldhulladékot, valamint az építési törmeléket. Néhány esztendeje megtörtént az időközben bezárt szeméttelep rekultivációja, melynek eredményeként újból lankás domboldalt alakítottak ki a területen.

- Annak kedvező fekvése miatt a város vezetése nemrégiben úgy döntött, hogy az Erzsébet utca 16. szám alatti telken egy közösségi mintaszőlészetet fog létrehozni – mondta a szőlőművelés alapvető ismereteit oktató képzés első foglalkozásán Szabó Loránd polgármester. - Teszi ezt azért, hogy a környéken lakók kedvet kapjanak a kertgondozáshoz. A tervek szerint a helyi kertbarátok egyesülete használhatja majd az említett ingatlanon található és felújításra kerülő épületet közösségi házként. Azt várjuk az említett civil szervezet tagjaitól, hogy a megszerzett szaktudásukkal segítsék az érdeklődőket az eredményes szőlőtermesztéshez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításában. A lokálpatrióta városlakók kedvelt találkozóhelye is kialakulhat a mintaszőlészet helyszínén, ahol bárki egy-két órát dolgozhat, az idősebbek megmutathatják fiatalabb családtagjaiknak azt, hogy egykoron miként művelték meg a tőkéket. Az önkéntes munkát végzőket az önkormányzat olyan kuponokkal fogja jutalmazni, melyek néhány év múlva az ott termő szőlőből készült borra válthatók be.

A tanfolyamot Kelemen Mónika helyi vincellér, a közösségi szőlészeti program koordinátora tartja.


Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

Hátrányos helyzetű családokat próbálnak felzárkóztatni

A mászlonyi Közösségi Házban június 22-én, a dombóvári JAM-csarnok konferencia-termében pedig egy nappal később tartottak kulturális közösségi rendezvényt a helyi két szegregátumban és az egy szegregációval veszélyeztetett területen élők, valamint különböző szakemberek részvételével.

A város önkormányzata jelentős támogatást nyert el egy TOP-os pályázaton a mászlonyi és a Szigetsor-Vasút szegregátumban élők, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen lakók társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja megvalósítására.

Ennek keretében Oláh Norbert festőművész segítségével nagyméretű fali képet terveztek meg és készítettek el a mászlonyi és a dombóvári gyerekek, akik Terdik Roland operatőr korábbi munkáinak megismerése után az alkotóval egy videóklipp forgatásának előkészítéséhez is hozzákezdtek.

Miközben az óvodások és a diákok a kézügyességüket, valamint a képzelőerejüket tették próbára, addig szüleik szociális munkásokkal és közösségi önkéntesekkel konzultáltak a hátrányos helyzetű családjaik felzárkóztatását segítő lehetőségekről és intézkedésekről. Az előbbi településrészen a tavasszal megkezdett konyhakert program eddigi eredményeit és tapasztalatait is átbeszélték a résztvevők Horváth Zoltán programkoordinátorral.


Tanodával segítették a diákok felzárkóztatását

A város önkormányzata jelentős támogatást nyert el egy TOP-os pályázaton a mászlonyi és a Szigetsor-Vasút szegregátumban élők, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen lakók társadalmi integrációját segítő komplex projektje megvalósítására.

Az említett három településrészen lakó családok iskoláskorú gyermekei az elmúlt hónapokban egy olyan Tanoda-programon vehettek részt, mellyel a szintjükhöz mérten próbálták fejleszteni a tudásukat. A diákok áprilistól a tanév végéig jártak azokra a kötelező tanórákon kívüli foglalkozásokra, ahol idegen nyelvet, természet-, környezet- és helyismeretet, valamint történelmet tanultak.

- A környezeti nevelés is fontos szerepet játszott ezeknél a gyerekeknél, akik sokkal jobban megértik, ha látják és megtapasztalják azt, amiről tanulnak - emelte ki Kurucz Gábor, a Tanoda-program koordinátora. - Nekik nem elég az iskolapadban ülni, hanem ki kell menni velük a természetbe és ott megmutatni mindazt, amiről éppen tanulnak.

Az iskolán kívüli tanulásban résztvevők számára a velük foglalkozó pedagógusok egyéni fejlesztési tervet készítettek, amely alapján fel tudták mérni azt, hogy honnan indultak és hová jutottak a nebulók. A tapasztalatok alapján a Tanoda-program hatékony volt és sikerrel járt, hiszen a tanulók körében a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent a bukások, az elégtelen érdemjegyek miatti osztályismétlések száma. A felzárkóztató foglalkozások szeptemberben ismét indulnak és 2020-ig tartanak az iskolai szünetek kivételével.

Szabó Lóránd polgármester azt hangsúlyozta, hogy nagy örömmel támogatták az ismeretek elsajátításában lemaradt diákok felzárkóztatását célzó projektet, hiszen nemcsak a gyerekeknek tudtak segíteni, hanem a pedagógusoknak is, akik így a főállásban végzett munkájukért járó fizetésükön kívül némi többletjövedelemhez is jutottak.


Táplálkozás: hagyományos ételek egészségesen

A dombóvári önkormányzat sikeres TOP-os pályázatainak köszönhetően egészségnevelési programot indított a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen és a mászlonyi szegregátumban élők számára.

Az előbbi településrész lakóit október 25-én a Szuhay Sportcentrum rendezvénytermébe, a közigazgatásilag a városhoz tartozó pusztán élőket pedig négy nappal később az ottani közösségi házba várták a szervezők. Mindkét helyszínen a hat fejezetből álló komplex életmódváltó programnak az első foglalkozását tartották. A későbbiekben szó lesz még a dohányzás és az alkoholfogyasztás káros hatásairól, az említett szenvedély-betegségekről való leszokásról, a rendszeres mozgás fontosságáról, az egészségügyi szűrővizsgálatok jelentőségéről és terveznek egy kardió sétát is. Az egyes témákért felelős szakemberek azt remélik, hogy a sorozat résztvevői eljutnak arra a felismerésre: „elsősorban mindenki maga tehet a legtöbbet az egészsége megőrzése és a saját minőségi élete megteremtése érdekében”.

- A táplálkozással kapcsolatos ismeretterjesztő foglalkozásra a „hagyományosat egészségesen”-mottót választottam - mondta Szabó Loránd polgármester köszöntője után Muhi Éva, a dombóvári Szent Lukács Kórház Egészségfejlesztési Irodájának munkatársa. - Arról beszélek az érdeklődőknek, hogy azokat az ételeket, amiket az emberek szeretnek, illetve megszoktak, melyik hozzávalók cseréjével és milyen főzési-sütési technológiák alkalmazásával lehet egészségesebbé tenni. A kóstolóként általunk kínált ételeket szezonálisan rendelkezésre álló alapanyagokból készítettük. Remélem, hogy azok ízlenek a fogyasztóknak.

Nagyításhoz kattintson a képre

2017 AUG 10 08:21:00/