A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg.


Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001

A szerződött támogatás összege: 42.349.870.- Ft

A támogatás mértéke (intenzitás): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.


A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg. A projekt közösségi, szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség települési szintű kohézióját.

 

A program elsődleges célcsoportját a dombóvári Mászlony szegregátumban (az akcióterületen) élő családok alkotják. Az érintett terület lakossági összetétele jellemzően alacsony státuszú lakosság, melynek aránya eléri a 60%-ot. Ez a szegregációs mutató közel hétszerese a városi értéknek. Az érintett városrészek lakossága roma és nem roma vegyesen. A Mászlonyban élő 128 fő lakosság 39 lakásban lakik, amelyeknek mindegyike alacsony komfortfokozatú (a városi mutató 5,2%).

 

A projektben megvalósítani kíván tevékenységek:

 • Folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal és közösségekkel
 • Közösségi munkások, civil aktivisták bevonása, képzése és foglalkoztatása
 • Rendszeres közösségi programok szervezése (sport, művészet)
 • Iskolai szociális munka és pszichológus biztosítása
 • Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére
 • Kortárs és sorstárs mentor program megszervezése
 • Pályaorientáció hátrányos helyzetű gyerekeknek (Iránytű)
 • Pénzügyi megtakarítási program
 • Jogi és pénzügyi tanácsadás
 • Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program (Integrom)
 • Konyhakerti program
 • Egészségprogramok

Konyhakerti program indul Mászlonyban

A közigazgatásilag Dombóvárhoz tartozó településrész 24 családja kap veteményes csomagot azért, hogy megművelje a háza mögötti földjét.

A helyi ingatlanok konyhakertjeinek területe átlagosan 400 négyzetméter, azokat azonban csak a lakók egy része művelte meg eddig. Sokan pénz hiányában nem tudták megvenni a különböző vetőmagokat, vagy palántákat, akadtak olyanok, akik lusták voltak a munkát elvégezni, mások pedig szakértelem hiányában hagyták parlagon a földet.

Nemrégiben a város önkormányzata 42.350.000 forint vissza nem térítendő összeget nyert el a Széchenyi 2020-pályázaton a mászlonyi szegregátumban élők társadalmi integrációját segítő helyi szintű komplex program megvalósítására. Ennek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a konyhakertek művelését is támogassák.

Horváth Zoltán programkoordinátor elmondta, aki igényli, annak szívesen elmondja és megmutatja, hogy a burgonyát, a hagymát, a zöldborsót és a répát miként kell gondozni. A három éves programba benevezők ingyen kapnak vetőanyagokat, valamint műtrágyát. A kezdeményezésnek nagyon örülnek az említett helybeliek, akik azt remélik, hogy saját maguk fogják majd megtermelni a háztartásuk számára szükséges különféle zöldségeket.


Mászlonyban megkezdték a kertek művelését

A közigazgatásilag Dombóvárhoz tartozó településrészen lakó családok közül 24 vállalta azt, hogy három évig különböző zöldségeket termeszt a terciáján.

A nemrégiben elindított konyhakerti program az ottani szegregátumban élők társadalmi integrációját segítő helyi szintű komplex projekt keretében valósul meg, amihez a város önkormányzata 42.350.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Széchenyi 2020-pályázaton.

A 24 família közül 16 már tavaly ősszel felszántatta a terciáját, nyolc család pedig nemrégiben tette meg ugyanezt. Április 27-én minden család ingyen kapott 25 kilogramm pétisót, két zsák kukorica-vetőmagot, két zsák burgonya-vetőgumót, dughagymát, zöldborsót, valamint sárgarépa-, petrezselyem-, paprika- és paradicsommagot. Azok a napokban a szépen előkészített földbe kerülnek és a konykakerti programban résztvevők hamarosan megkezdik a növények gondozását.

A zöldségek többségét a háztartásaikban használják majd fel a helybeliek, az esetleges többletet pedig a május 2-án megnyitott dombóvári termelői piacon értékesíthetik.

Szabó Loránd polgármester elmondta, hogy nemsokára munkába áll Mászlonyban az a város önkormányzata által alkalmazott főállású gondnok, akinek a településrész közterületeinek rendben tartása és a helybeliek segítése lesz a feladata.


Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

Hátrányos helyzetű családokat próbálnak felzárkóztatni

A mászlonyi Közösségi Házban június 22-én, a dombóvári JAM-csarnok konferencia-termében pedig egy nappal később tartottak kulturális közösségi rendezvényt a helyi két szegregátumban és az egy szegregációval veszélyeztetett területen élők, valamint különböző szakemberek részvételével.

A város önkormányzata jelentős támogatást nyert el egy TOP-os pályázaton a mászlonyi és a Szigetsor-Vasút szegregátumban élők, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen lakók társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja megvalósítására.

Ennek keretében Oláh Norbert festőművész segítségével nagyméretű fali képet terveztek meg és készítettek el a mászlonyi és a dombóvári gyerekek, akik Terdik Roland operatőr korábbi munkáinak megismerése után az alkotóval egy videóklipp forgatásának előkészítéséhez is hozzákezdtek.

Miközben az óvodások és a diákok a kézügyességüket, valamint a képzelőerejüket tették próbára, addig szüleik szociális munkásokkal és közösségi önkéntesekkel konzultáltak a hátrányos helyzetű családjaik felzárkóztatását segítő lehetőségekről és intézkedésekről. Az előbbi településrészen a tavasszal megkezdett konyhakert program eddigi eredményeit és tapasztalatait is átbeszélték a résztvevők Horváth Zoltán programkoordinátorral.


Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

Tanodával segítették a diákok felzárkóztatását

A város önkormányzata jelentős támogatást nyert el egy TOP-os pályázaton a mászlonyi és a Szigetsor-Vasút szegregátumban élők, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen lakók társadalmi integrációját segítő komplex projektje megvalósítására.

Az említett három településrészen lakó családok iskoláskorú gyermekei az elmúlt hónapokban egy olyan Tanoda-programon vehettek részt, mellyel a szintjükhöz mérten próbálták fejleszteni a tudásukat. A diákok áprilistól a tanév végéig jártak azokra a kötelező tanórákon kívüli foglalkozásokra, ahol idegen nyelvet, természet-, környezet- és helyismeretet, valamint történelmet tanultak.

- A környezeti nevelés is fontos szerepet játszott ezeknél a gyerekeknél, akik sokkal jobban megértik, ha látják és megtapasztalják azt, amiről tanulnak - emelte ki Kurucz Gábor, a Tanoda-program koordinátora. - Nekik nem elég az iskolapadban ülni, hanem ki kell menni velük a természetbe és ott megmutatni mindazt, amiről éppen tanulnak.

Az iskolán kívüli tanulásban résztvevők számára a velük foglalkozó pedagógusok egyéni fejlesztési tervet készítettek, amely alapján fel tudták mérni azt, hogy honnan indultak és hová jutottak a nebulók. A tapasztalatok alapján a Tanoda-program hatékony volt és sikerrel járt, hiszen a tanulók körében a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent a bukások, az elégtelen érdemjegyek miatti osztályismétlések száma. A felzárkóztató foglalkozások szeptemberben ismét indulnak és 2020-ig tartanak az iskolai szünetek kivételével.

Szabó Lóránd polgármester azt hangsúlyozta, hogy nagy örömmel támogatták az ismeretek elsajátításában lemaradt diákok felzárkóztatását célzó projektet, hiszen nemcsak a gyerekeknek tudtak segíteni, hanem a pedagógusoknak is, akik így a főállásban végzett munkájukért járó fizetésükön kívül némi többletjövedelemhez is jutottak.

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

2017 JÚL 14 08:13:00/