A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg.


Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001

A szerződött támogatás összege: 42.349.870.- Ft

A támogatás mértéke (intenzitás): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.


A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg. A projekt közösségi, szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség települési szintű kohézióját.

 

A program elsődleges célcsoportját a dombóvári Mászlony szegregátumban (az akcióterületen) élő családok alkotják. Az érintett terület lakossági összetétele jellemzően alacsony státuszú lakosság, melynek aránya eléri a 60%-ot. Ez a szegregációs mutató közel hétszerese a városi értéknek. Az érintett városrészek lakossága roma és nem roma vegyesen. A Mászlonyban élő 128 fő lakosság 39 lakásban lakik, amelyeknek mindegyike alacsony komfortfokozatú (a városi mutató 5,2%).

 

A projektben megvalósítani kíván tevékenységek:

 • Folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal és közösségekkel
 • Közösségi munkások, civil aktivisták bevonása, képzése és foglalkoztatása
 • Rendszeres közösségi programok szervezése (sport, művészet)
 • Iskolai szociális munka és pszichológus biztosítása
 • Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére
 • Kortárs és sorstárs mentor program megszervezése
 • Pályaorientáció hátrányos helyzetű gyerekeknek (Iránytű)
 • Pénzügyi megtakarítási program
 • Jogi és pénzügyi tanácsadás
 • Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program (Integrom)
 • Konyhakerti program
 • Egészségprogramok

 


2017 JÚL 14 08:13:00/