A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
A projekt célja a Szigetsor-Vasút szegregátumokban telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése a leszakadó városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003

A szerződött támogatás összege: 198.106.714.- Ft

A támogatás mértéke (intenzitás): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a Szigetsor-Vasút szegregátumokban telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése, a leszakadó városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A projekt keretében 10 db önkormányzati tulajdonú szociális bérlakást újíttat fel az Önkormányzat,

 

Infrastrukturális beruházásként a Szigetsor utca szilárd útburkolatot kap és megvalósul az ivóvíz rendszer rekonstrukciója, a Kórház utcában a Gyár utca és a Konda-patak hídja közötti területen kerékpárút járda építés és felújítás valósul meg. Továbbá az akcióterületen, a Szuhay-dombon megtörténik a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése és járdafelújítás.

 

A JAM csarnoknál átalakítással egy többfunkciós épület kerül kialakításra. Egy itt létrejövő irodában rendszeres családsegítő és szociális munkás szolgáltatás lesz elérhető a célcsoport számára. Helyet kap egy szociális blokk is, ahol zuhanyzók, mellékhelyiségek és mosókonyha kerül kialakításra a hátrányos helyzetű lakosság számára. A Jam-csarnok területén, de egy másik épületrészben létrejön egy közösségi helyiség számítógépekkel, az udvaron pedig nyitott közösségi tér létesül. A közösségi célú helyiség és a nyitott közösségi tér alkalmas lesz rendezvények, közösségi programok, képzések lebonyolítására.

 

Jelen infrastrukturális beavatkozást a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki, amelyek a TOP-5.2.1 intézkedés keretében valósulnak meg.

A projekt eredményeként javulnak a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, ezáltal segítve a társadalmi kohéziót az épített környezet minőségi megújításával és a felzárkóztatásra irányuló komplex tevékenységekkel.

Helybe viszik az integrációt segítő szolgáltatásokat 

Nagyításhoz kattintson a képre

A Széchenyi 2020 Program keretében valósul meg az a program, mely a Szigetsor-Vasút szegregátumokban lakók társadalmi felzárkóztatásához nyújt segítséget.

Erről tartott lakossági fórumot február 9-én az Arany János téri Roma Közösségi Házban a város önkormányzata. Szabó Loránd polgármester arról beszélt, hogy számos infrastrukturális fejlesztés is kapcsolódik a mélyszegénységben élők integrációját célul kitűző projektekhez.

Tíz önkormányzati tulajdonú lakást a jelenleginél eggyel magasabb komfortfokozatúvá alakítanak.

A Szigetsor utca új aszfaltburkolatot kap, ott is várható ingatlanbontás és -felújítás is. Megtörténik a vasúthoz közeli, alacsonyan fekvő területek vízrendezése a régi árkok kitisztításával és újak ásásával. Azt is tervezik, hogy a a Kórház utcának a Konda-patak hídjától a Gyár utcáig terjedő szakaszán új járdát alakítanak ki. A Kinizsi utcai JAM-csarnoknál egy olyan szabadidő- és sportközpontot hoznak létre, melynek része lesz egy új játszótér és skate-, kosárlabdapálya. A Mándl Imre Ökölvívó Terem mögötti ingatlanrészben közösségi helyiségek állnak majd a közelben lakók rendelkezésére, de lesz mosókonyha is, ahova kosárban vihetik el ruhaneműiket azok, akik otthonukban nem rendelkeznek mosógéppel és centrifugával. Mindkét helyen kamerarendszert is kiépítenek a közbiztonság javítása és a vagyonvédelem érdekében.

2018 MÁR 08 09:07:00/