MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. október 27-én 8,00 órakor kezdődő
rendes ülésére


Tisztelt Meghívottak, Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testület ülésének megnyitása előtt a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Programjában támogatást elnyerő három dombóvári tanuló számára emléklap átadására kerül sor.

Napirend:

1. számú előterjesztés              

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Melléklet: Fizetési meghagyás - Melléklet: Szekszárdi Törvényszék ítélete

2. számú előterjesztés              

Hozzájárulás az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium tornacsarnokának felújításához - Melléklet

3. számú előterjesztés              

A gördülő fejlesztési terv operatív évében szereplő igény megrendelése - 1. számú melléklet  - 2. számú melléklet

Kiegészítés

4. számú előterjesztés              

A család- és gyermekjóléti központ, illetve egyes további szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátására önkormányzati fenntartású intézmény létrehozása - Melléklet

5. számú előterjesztés              

A Tinódi Ház Majoros termének többfunkciós helyiséggé történő alakítására, valamint a nagyszínpad felújítására bekért ajánlatok ismertetése - Melléklet

6. számú előterjesztés              

Területhasználat biztosítása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére

7. számú előterjesztés              

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató a közfoglalkoztatási programok létszámgondjairól

8. számú előterjesztés              

Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű üzemeltetése - Melléklet: Hatályos bérleti szerződés

9. számú előterjesztés              

A főépítész tájékoztatója a településrendezési terv hatályosulásáról, tapasztalatairól

10. számú előterjesztés          

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató Dombóvár környezeti állapotáról 

11. számú előterjesztés          

Natúrpark létrehozásának kezdeményezése - Melléklet

12. számú előterjesztés          

Tájékoztató a városban található képzőművészeti alkotásokról

13. számú előterjesztés          

A Pogány mitológia szobor restaurálása

14. számú előterjesztés          

Szelfi pont kialakítása Gunarasban - Melléklet

15. számú előterjesztés          

Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

16. számú előterjesztés          

Sportlétesítményeket érintő beruházások

17. számú előterjesztés          

A Dombóvár Kórház u. 37. alatti, korábban nővérszállóként használt ingatlan értékesítésre történő kijelölése

18. számú előterjesztés          

A távhővagyon megvásárlásra irányuló okiratok - Leltárfelvételi ív - Megállapodás

19. számú előterjesztés          

A városi közterületi térfigyelő rendszer további bővítése

20. számú előterjesztés          

A Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás elszámolása, visszafizetési kötelezettség teljesítése

21. számú előterjesztés          

Szabó Loránd polgármester jubileumi jutalma


Képviselői interpellációk


Új napirendi pontok:

22. számú előterjesztés  

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

23. számú előterjesztés   (Zárt ülés)

Egyezségi ajánlat tartozás rendezésére

24. számú előterjesztés  (Nyilvános ülés)

Kölcsön felvétele a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.-től