MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Városháza Újváry Termében 

(Szabadság u. 18.)

  2017. június 29-én (csütörtök) 14,00 órakor kezdődő

rendes ülésére

1. számú előterjesztés                

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés                

Újdombóvári őszi fesztivál támogatása

3. számú előterjesztés                

Beszámoló az ügyeleti feladatok 2016. évi ellátásáról - Ügyeleti beszámoló

4. számú előterjesztés                

Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

5. számú előterjesztés                

Döntés az önkormányzati fenntartású óvodákat és bölcsődét érintő fejlesztésekről - Melléklet 

6. számú előterjesztés                

A bölcsődei férőhelyek és a szakmai létszám bővítése

 7. számú előterjesztés                

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a lakásgazdálkodási feladatok ellátásáról, a lakásgazdálkodási tevékenység felülvizsgálata - 1. számú melléklet - 2. számú melléklet - 3. számú melléklet

8. számú előterjesztés                

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása - Melléklet

9. számú előterjesztés                

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti terve, gazdálkodásával kapcsolatos döntésekÜzleti terv Cukrász beszámoló - Cukrász beszámoló május - Villanyszerelő beszámoló - Villanyszerelő beszámoló május - Kérelem 

10. számú előterjesztés            

Tájékoztató a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat érintő változásokról

11. számú előterjesztés            

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

12. számú előterjesztés            

A Dombóvári Vízmű Kft. társasági szerződésének módosítása

13. számú előterjesztés            

Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2017. évi első féléves tevékenységének pénzügyi beszámolója - Melléklet: bevételes rendezvények - Melléklet: ingyenes rendezvények

14. számú előterjesztés            

Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak további ellátása

15. számú előterjesztés            

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés            

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) rendelet módosítása - Mellékletek - Intézmények költségvetésének módosítása

17. számú előterjesztés            

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása  - Törvényességi felhívás

18. számú előterjesztés            

A települési adóról szóló 46/2016. (XI.30.) számú rendelet módosítása

19. számú előterjesztés            

Településrendezési eszköz módosítása - Melléklet

20. számú előterjesztés            

Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

21. számú előterjesztés            

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2016. évi működéséről

22. számú előterjesztés            

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről

23. számú előterjesztés            

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről

24. számú előterjesztés            

A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetésére irányuló megállapodás elfogadása

25. számú előterjesztés            

A gunarasi Liget utca aszfaltburkolatának helyreállítása - Mellékletek

26. számú előterjesztés            

A rekultivált hulladéklerakó napelem park céljára nem használt területének ügye

27. számú előterjesztés            

A Katona József utcai sporttelep telekalakítása építési telkek kialakítása érdekében

28. számú előterjesztés            

A DRV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása - Melléklet

29. számú előterjesztés            

Együttműködési megállapodás kötése kiemelt dombóvári vállalkozásokkal - 1. Agrár-Béta - 1. Dombó-Coop Zrt. - 1. Pasha Kft. - 1. Rutin Kft. - 1. Sárrét Plast Zrt. - 1. Viessmann2. Kovi 95 Kft.

30. számú előterjesztés          

Dombóvár Város Önkormányzatának belépése a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesületbe - Melléklet: Alapszabály (hatályos) - Melléklet: Alapszabály (új)

31. számú előterjesztés            

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapító okiratának módosítása 


Képviselői interpellációk


Zárt ülésre javasolt:

32. számú előterjesztés                

A Kórház u. 37. alatti volt nővérszálló értékesítésével összefüggő döntés módosítása

Zárt ülés:

33. számú előterjesztés                

Az I. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére benyújtott pályázat

34. számú előterjesztés                

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatójának kezdeményezése a közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízásának megszüntetésére