MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. május 25-én 8,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

Tisztelt Meghívottak, Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testület ülésének megnyitása előtt a Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismerésben részesített személyek részére a jutalom átadására kerül sor.

Napirend:

1. számú előterjesztés                

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2016. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról - Beszámoló

2. számú előterjesztés                

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Melléklet

3. számú előterjesztés                

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2016. évi tevékenységéről

Hamulyák Közalapítvány - Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány - Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány

4. számú előterjesztés                

A TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra újabb támogatási kérelem benyújtása

5. számú előterjesztés                

A városban található díszkivilágítások energiatakarékos átalakítása, valamint a közvilágítás bővítése, fejlesztése

6. számú előterjesztés                

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója

7. számú előterjesztés                

A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása

8. számú előterjesztés                

Az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezése - Vélemények - Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde szülői közösségének véleménye - Német nemzetiségi önkormányzat véleménye - Megszüntető okirat - Módosító okirat - Új alapító okirat - Feladatellátási szerződés módosítása

Kiegészítés a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda átszervezéséhez kapcsolódóan

9. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!   

A Szivárvány Óvoda udvarkialakítási, zöldterület felújítási munkáinak finanszírozása

10. számú előterjesztés            

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

11. számú előterjesztés            

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés            

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

13. számú előterjesztés            

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

14. számú előterjesztés            

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet - Rendelettervezet melléklete

Vezető nyilatkozatok I. - Vezetői nyilatkozatok II.

15. számú előterjesztés            

Pályázati felhívás kiírása sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatására - Pályázati felhívás - Pályázati adatlap

16. számú előterjesztés            

A helyi foglalkoztatási paktum projektben való részvétel felfüggesztése

17. számú előterjesztés            

A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

18. számú előterjesztés            

Az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

19. számú előterjesztés            

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

20. számú előterjesztés            

Mentőállomás fejlesztési koncepció

21. számú előterjesztés            

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása - Melléklet

22. számú előterjesztés            

A 611-es számú főút városi szakaszának felújítása

23. számú előterjesztés            

A volt Költségvetési Üzem előtti közterület rendezése kamionok parkolásának biztosítása érdekében


Képviselői interpellációk 


Új napirendi pont:

24. számú előterjesztés     

Helyi közösségi közlekedés támogatására pályázat benyújtása