Dombóvár Város Önkormányzatának

                  Humán Bizottsága                 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. február 22-én (szerdán) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. február 23-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Döntés a Vlasic emlékmű átalakításáról - Melléklet

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Közösségi Házzal kapcsolatos kezdeményezése - Új használati szerződés - Horvát Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulása

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba vétele - Alapító okirat módosítás - Új alapító okirat 

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról - 2016. évi beszámoló - 2016. évi elszámolás - 2017. évi szakmai program

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar 2017. évi támogatása - Egyesület kérelme

8. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. új ügyvezetőjének megbízása, a cég alapító okiratának módosítása - Somlai Adrienn kérelme - Stifter Balázs önéletrajza

9. számú előterjesztés

Ifjúsági klub és galéria kialakítása a Tinódi Házban

10. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évre tervezett bérlakás-felújítási programja

13. számú előterjesztés

Támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása EFOP-os pályázatokra

14. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrumban mellszobor állítása Buzánszky Jenő emlékére - Melléklet

15. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrumban „Sport emlékhely” kialakítása

18. számú előterjesztés

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

19. számú előterjesztés

Egészségfejlesztési program elfogadása

24. számú előterjesztés

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkeztetési szolgáltatásának ellátása

Zárt ülés:

26. számú előterjesztés

Helyi elismerések odaítélése - Dombóvár ifjúsági díjaira, valamint Dombóvár Elismert Közössége díjra érkezett felterjesztések véleményezése

 

Új napirendi pont:

27. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása


A 2017. február 23-án 17,00 órakor kezdődő együttes ülés napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

 

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó döntések:

Hu/1. számú előterjesztés

A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keret felosztása - Német Nemzetiségi Önkormányzat levele - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási igénye

Hu/2. számú előterjesztés

A 2017/2018. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés módjának és időpontjának meghatározása