Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. június 28-án (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

  

A képviselő-testület 2017. június 29-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

 2. számú előterjesztés

Újdombóvári őszi fesztivál támogatása

 3. számú előterjesztés

Beszámoló az ügyeleti feladatok 2016. évi ellátásáról - Ügyeleti beszámoló

 4. számú előterjesztés

Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

 5. számú előterjesztés

Döntés az önkormányzati fenntartású óvodákat és bölcsődét érintő fejlesztésekről - Melléklet

 6. számú előterjesztés

A bölcsődei férőhelyek és a szakmai létszám bővítése

 9. számú előterjesztés

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti terve, gazdálkodásával kapcsolatos döntések - Üzleti terv Cukrász beszámoló - Cukrász beszámoló május - Villanyszerelő beszámoló - Villanyszerelő beszámoló május - Kérelem 

 10. számú előterjesztés         

Tájékoztató a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat érintő változásokról

 11. számú előterjesztés         

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

 13. számú előterjesztés         

Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2017. évi első féléves tevékenységének pénzügyi beszámolója - Melléklet: bevételes rendezvények - Melléklet: ingyenes rendezvények

 14. számú előterjesztés         

Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak további ellátása

 15. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

 16. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) rendelet módosítása - Mellékletek - Intézmények költségvetésének módosítása

 17. számú előterjesztés        

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása - Törvényességi felhívás

 23. számú előterjesztés         

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről

 24. számú előterjesztés         

A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetésére irányuló megállapodás elfogadása

 30. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának belépése a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesületbe - Melléklet: Alapszabály (hatályos) - Melléklet: Alapszabály (új)

31. számú előterjesztés      

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapító okiratának módosítása

 

Zárt ülés:

33. számú előterjesztés         

Az I. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére benyújtott pályázat

34. számú előterjesztés         

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatójának kezdeményezése a közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízásának megszüntetésére


 A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:


Hu/1. számú előterjesztés (nyilvános ülés)             

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének szakmai programja - Melléklet

 Hu/2. számú előterjesztés (nyilvános ülés)        

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet felülvizsgált szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása - Melléklet