Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2016. március 30-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
 
A képviselő-testület 2016. március 31-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Mobiltorony elhelyezését lehetővé tevő bérleti szerződés módosítása

3. számú előterjesztés

A helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése

5. számú előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata - Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény javaslata

6. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata - Javaslatok: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény - Bölcsődei tagintézmény - Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

8. számú előterjesztés

Dombóvári városszépítő és Városvédő Egyesület 2016. évi támogatása, múzeumi programja és pénzügyi terve - Melléklet

 - Kiegészítés

9. számú előterjesztés

Teleki u. 75. és 79. szám alatti ingatlanok bontása

10. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. javadalmazási szabályzatának elfogadása 
11. számú előterjesztés

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve - Dombóvári Művelődési Ház NKft. / pénzügyi terv - Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. / Bevételi terv - Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű NKft. - Dombó-Média Kft. - Dombó-Land Kft. 

12. számú előterjesztés

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. terembérleti díjainak szabályozása

13. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. és a Dombó-Land Kft. szervezeti és működési szabályzata - Dombó Média Kft. szmsz - Dombó-Land Kft. szmsz, alapító okirat módosítás

14. számú előterjesztés

Ingatlanvásárlási igények

18. számú előterjesztés

A településrendezést biztosító sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

19. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

20. számú előterjesztés

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

21. számú előterjesztés

Önkormányzati rendeletekben megállapított egyes díjtételek felülvizsgálata

23. számú előterjesztés

TDM szervezet létrehozásának jóváhagyása

24. számú előterjesztés

Betlehemi kompozíció bővítése

25. számú előterjesztés

A hiányzó belvárosi fasorok pótlása

26. számú előterjesztés

Árnyas utcai forgalmi rend megváltoztatása - Melléklet

27. számú előterjesztés

Petőfi tér közlekedési helyzete - Módosított határozati javaslat

28. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása az MLSZ pályaépítési programjára

29. számú előterjesztés

Építési telkek értékesítési feltételei

30. számú előterjesztés

Döntés a szennyvíztelephez történő csatlakozás tárgyában - Melléklet

31. számú előterjesztés

Biohulladék-kezelő telep koncepciója

32. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

33. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Zárt ülés:

34. számú előterjesztés

Hozzájárulás végrehajtási eljárás megszüntetéséhez