Dombóvár Város Önkormányzatának

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését  2017. február 13-án (hétfő) 14,00 órakor  tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. február 16-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A natúrpark létrehozásának kezdeményezéséhez kapcsolódó szakmai háttértanulmány - Melléklet: Szakmai háttértanulmány (helyzetfeltárás)  - Melléklet: Régészeti örökségi elemek - Melléklet: Svábság története

2. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a cég által végzett köztisztasági feladatok felülvizsgálata

3. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. társasági szerződésének módosítása

4. számú előterjesztés

A távhőszolgáltatást biztosító vagyonelemek önkormányzati tulajdonba kerülésével összefüggő döntések

5. számú előterjesztés

Koncessziós pályázat kiírása a távhőszolgáltatás ellátására

6. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása - Előterjesztés mellékletei - Rendeletmódosítás mellékletei - Pótelőirányzati kérelem

7. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése - Rendelettervezet mellékletei - Határozati javaslat