MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. november 24-én 8,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés              

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

2. számú előterjesztés              

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium sportpályáinak lakossági használata és a kollégium épületének hasznosítása 

3. számú előterjesztés              

A Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészeinek megvásárlása 

4. számú előterjesztés              

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása, a társasági vagyon felértékelése 

5. számú előterjesztés              

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatkörének felülvizsgálatával kapcsolatos döntések - A Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója - Beszámolók a köztemetők üzemeltetéséről: 2014. évről, 2015. évről, 2016. I. félévéről

6. számú előterjesztés              

A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése 

7. számú előterjesztés              

Ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumnál 

8. számú előterjesztés              

Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2017. évi sportkeret terhére

9. számú előterjesztés              

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, a betöltetlen I. számú házi gyermekorvosi körzetben ellátást végzők díjazása  - Törvényességi felhívás

10. számú előterjesztés          

Helyi és települési adóval kapcsolatos döntések 

11. számú előterjesztés          

Egyezség az Arany János téri kerítéstúlépítés ügyében 

12. számú előterjesztés          

Beszámoló a 2016. évi vagyongazdálkodásról és a 2017. évi célokról 

13. számú előterjesztés          

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató Dombóvár város környezeti állapotáról 

Képviselői interpellációk  

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

14. számú előterjesztés          

Döntés a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. kapcsán felmerült követelés megvásárlásáról 

Zárt ülés:

15. számú előterjesztés          

Döntés a „Mobiltelefon szolgáltatás ellátása 21 hónap időtartamban” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről 

16. számú előterjesztés          

Dombóvári tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

Új napirendi pont:

 17. számú előterjesztés (Nyilvános ülés)

Döntés az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2016. év I. negyedévre vonatkozó eredményének elfogadásáról  - Szavazólap