MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. február 16-án a
a 15,00 órára összehívott közmeghallgatás befejezését követően kezdődő

rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés

A natúrpark létrehozásának kezdeményezéséhez kapcsolódó szakmai háttértanulmány - Melléklet: Szakmai háttértanulmány (helyzetfeltárás)  - Melléklet: Régészeti örökségi elemek - Melléklet: Svábság története

2. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a cég által végzett köztisztasági feladatok felülvizsgálata - Közszolgáltatási szerződés tervezete

3. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. társasági szerződésének módosítása

4. számú előterjesztés

A távhőszolgáltatást biztosító vagyonelemek önkormányzati tulajdonba kerülésével összefüggő döntések

5. számú előterjesztés

Koncessziós pályázat kiírása a távhőszolgáltatás ellátására  (a meghívótól eltérően zárt ülésen tárgyalni javasolt)

6. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása - Előterjesztés mellékletei - Rendeletmódosítás mellékletei - Pótelőirányzati kérelem

7. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése - I. Határozati javaslat - Kiegészítés - Rendelettervezet mellékletei (a kiegészítésnek megfelelően módosítva) - Intézményi vélemények - Gyermekvilág Óvoda véleménye

- Állami támogatások a 2016. és a 2017. évben