MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2015. december 17-én 9,00 órakor kezdődő

rendes ülésére


1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Kifizetetlen szállítói állomány

2. számú előterjesztés             

Tájékoztató a Gólyavár régészeti feltárásáról 

3. számú előterjesztés             

Helyi természetvédelemmel kapcsolatos döntések - Természetvédelmi Alapterv

4. számú előterjesztés             

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítása - 1. melléklet - 2/1. melléklet, 2/2. melléklet - 3/1. melléklet, 3/2. melléklet - 4. melléklet

5. számú előterjesztés             

Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés 

6. számú előterjesztés             

Tájékoztató az iskolai oktatásnak helyet adó, vagyonkezelésbe adott ingatlanok állapotáról 

7. számú előterjesztés             

„Dombópédia” – Dombóvár és környékének helytörténeti adatbázisa 

8. számú előterjesztés             

Intézményfenntartó társulásokkal és a gyermekjóléti központ kialakításával kapcsolatos döntések - Módosítás - Egységes szerkezet

9. számú előterjesztés             

Önkormányzati ingatlanok használatának meghosszabbítása 

10. számú előterjesztés         

Beszámoló a Dombóvári Értéktár Bizottság 2015. II. félévi munkájáról 

11. számú előterjesztés         

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 

12. számú előterjesztés         

Településrendezési eszköz módosítása a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep egyes területeinek hasznosításáról és Gunaras gyógyhellyé nyilvánításáról 

13. számú előterjesztés         

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása 

14. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

15. számú előterjesztés         

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról és a szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

16. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

17. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása - 1. melléklet - 2. melléklet

18. számú előterjesztés         

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezet 

19. számú előterjesztés         

Turisztikai kiadvány megjelentetése 

20. számú előterjesztés         

„Dombóvár napjainkban” címmel könyv megjelentetése 

21. számú előterjesztés         

M9-es autópálya megvalósításának hatásai és azok kezelése 

22. számú előterjesztés         

Kölcsey utca egyirányú részének forgalomtechnikai átalakítása - Melléklet

23. számú előterjesztés         

Egyes útszakaszokra vonatkozó 7,5 tonnás súlykorlátozás bevezetése 

24. számú előterjesztés         

Szarvasd belterületbe vonása 

25. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve 

26. számú előterjesztés         

Árajánlatkérés betontörmelék aprítására a kialakítás alatt lévő kórházi parkolóhoz történő felhasználás céljából 

27. számú előterjesztés         

Közbeszerzési eljárás indítása „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezéssel 

28. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen lévő világítás áthelyezése a Szuhay Sportcentrumba 

29. számú előterjesztés         

Sportügyekkel kapcsolatos döntések - 1. melléklet - 2. melléklet - 3. melléklet

30. számú előterjesztés         

Közösségi adománygyűjtés a „Negyedik láng” versenyfutás program keretében 

31. számú előterjesztés         

Az Önkormányzati Hivatal levélkezelési tevékenységének korszerűsítése postaköltség és munkaidő megtakarítás érdekében, különös tekintettel az adóhatósági küldeményekre 

32. számú előterjesztés         

Folyószámlahitel igénybevétele 

33. számú előterjesztés         

Beszámoló a „Hat vár hat rád” program tapasztalatairól, tényleges kiadásairól – programelőzetes 

34. számú előterjesztés         

Dombóvár város 2016. évi rendezvénynaptára 

35. számú előterjesztés         

A képviselő-testület 2016. évi munkaterve 

36. számú előterjesztés         

Tájékoztató Dombóvár város környezeti állapotáról - Melléklet

37. számú előterjesztés         

Közfeladat ellátására szerződés kötése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel 

Képviselői interpellációk 

Zárt ülés:

38. számú előterjesztés         

Döntés a „Közétkeztetés ellátása Dombóvár városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 

39. számú előterjesztés         

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése

Új napirendi pont:

40. számú előterjesztés

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása