MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. január 26-án 14,00 órakor kezdődő
rendes ülésére


1. számú előterjesztés              

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Melléklet: Részletfizetési megállapodás - Melléklet: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása

2. számú előterjesztés              

Döntés a Vlasic emlékmű átalakításáról - Melléklet

3. számú előterjesztés      

 A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!      

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Közösségi Házzal kapcsolatos kezdeményezése 

4. számú előterjesztés              

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről 

5. számú előterjesztés         

Beszámoló a Dombóvári Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről

6. számú előterjesztés              

A 2017. évi civil pályázati felhívás jóváhagyása 

7. számú előterjesztés              

Beszámoló a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről-Melléklet

8. számú előterjesztés              

A Farkas Attila Uszoda belépőjegyárainak felülvizsgálata - Melléklet

9. számú előterjesztés     

 A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést! 

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a cég által végzett köztisztasági feladatok felülvizsgálata 

10. számú előterjesztés          

A Siófok-Pécs kerékpáros útvonal fejlesztés megyei dokumentumokba történő rögzítése

11. számú előterjesztés          

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep lakóterületként hasznosítani kívánt részén a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés kiépítése - Melléklet

12. számú előterjesztés          

Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának és a vagyonrendelet kapcsolódó rendelkezéseinek módosítása 

13. számú előterjesztés          

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

14. számú előterjesztés          

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása - Melléklet

15. számú előterjesztés          

A Dombóvár Kártyáról szóló 4/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

16. számú előterjesztés          

Szükségtelenné vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

17. számú előterjesztés          

A gazdálkodáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

18. számú előterjesztés          

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásának módosítása a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására tekintette - Melléklet

19. számú előterjesztés          

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2016. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól - Melléklet

20. számú előterjesztés          

Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról 

21. számú előterjesztés          

Tájékoztató Dombóvár 2015. évi környezeti állapotáról 

22. számú előterjesztés          

Tájékoztató a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésével járó 2016. évi kiadásokról és bevételekről, valamint a 2017. évi fejlesztési elképzelésekről 

23. számú előterjesztés  

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szuhay Sportcentrumban büféhelyiség kialakításához szükséges munkálatok elvégzése 

24. számú előterjesztés          

Pályázat benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra - Melléklet

25. számú előterjesztés          

Beszerzési eljárás indítása a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyú projekttel kapcsolatban 

26. számú előterjesztés          

Közbeszerzési eljárás indítása „Közétkeztetés ellátása Dombóvár városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével” elnevezéssel 

27. számú előterjesztés          

Dombóvár Város Önkormányzatának csatlakozása az újonnan alakuló Dombóvári Labdarúgó Klub egyesülethez 

28. számú előterjesztés          

Pályázati felhívás kiírása a 2017. évi sporttámogatási igény benyújtására 

29. számú előterjesztés          

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2017. évi cafetéria-keretének meghatározása 

30. számú előterjesztés          

A polgármester 2017. évi szabadságolási terve - Melléklet

31. számú előterjesztés          

A polgármestert érintő jogi eljárásokban az ügyvédi képviselet költségei 

32. számú előterjesztés          

Tóth Zoltán képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló kezdeményezés és a lefolytatott bizottsági vizsgálat eredménye - Bizottsági döntések - Polgármesteri kezdeményezés

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

33. számú előterjesztés          

Döntés a „Dombóvár, Katona József utcai szennyvízátemelő megközelíthetőségének és gépészetének rekonstrukciója” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pontok:

34. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása - Melléklet

35. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

36. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Létszámcsökkentés elrendelése önkormányzati költségvetési szerveknél-Melléklet