Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. november 29-én (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. november 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

 

4. számú előterjesztés

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása a védőnői körzetek felülvizsgálatával összefüggésben

6. számú előterjesztés      

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetése 2018. január 1-től, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!    

Tájékoztató Dombóvár 2016. évi környezeti állapotáról

12. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!    

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet fenntartásának és feladatellátásának felülvizsgálata

15. számú előterjesztés

Idősek karácsonyi támogatása


Zárt ülés:

16. számú előterjesztés

Dombóvári tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

 

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolója a 2016/2017. nevelési évről - Melléklet 1 (beszámoló) - Melléklet 2 (beszámoló)

Hu/2. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje szakmai programjának módosítása a férőhelybővítéssel összefüggésben - Melléklet (szakmai program)

Hu/3. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény fenntartói jóváhagyást igénylő dokumentumai - SzMSz - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4. sz. melléklet - 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet

 

Zárt ülés:

Hu/4. számú előterjesztés

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatok bírálata