Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                


A bizottság ülésének kezdési időpontja 2017. október 26. (csütörtök) 14,30 órára módosult!


MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. október 25-én (szerda) 10,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. október 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Új tag választása a Tinódi Ház Nonprofit Kft. felügyelő-bizottságába - Melléklet

3. számú előterjesztés      

Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója 2017. I. félévi tevékenységéről, valamint tag delegálása a Kapos-hegyháti Natúrparki Tájegységi Bizottságba - Melléklet

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fűtési rendszerének korszerűsítése

7. számú előterjesztés

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

A házi segítségnyújtásban dolgozók munkavégzése tárgyi feltételeinek javítása

9. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

11. számú előterjesztés

A Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

13. számú előterjesztés

A Kossuth szoborcsoport áthelyezéséhez szükséges építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészíttetése

14. számú előterjesztés

Tájékoztatás a kiemelt jelentőségű beruházásokról

18. számú előterjesztés

A Katona József és a Báthori István utca között kialakítandó új utca elnevezése - Melléklet

20. számú előterjesztés

A foglalkoztatási paktum projektből történő kilépéshez szükséges megállapodások tartalmának jóváhagyása - 1.sz. melléklet (módosítás) - 2.sz. melléklet (megállapodás)


Zárt ülés:

21. számú előterjesztés

Dombóvári tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés (nyilvános ülés):

Hu/1. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági hatáskörbe tartozó döntések-  Pedagógiai program- Házirend -SzMSz -  Munkaterv 


Új napirendi pont (nyilvános ülés):

24. számú előterjesztés

Tájékoztató a szőlőhegyi városrészen tapasztalható kellemetlen szaghatással kapcsolatban tett intézkedésekről - 1.sz. melléklet (válaszlevelek) - 2.sz. melléklet (Agrár-Bioetanol válasza)