MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2015. szeptember 24-én 14,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Lejárt szállítói tartozások

2. számú előterjesztés             

Az önkormányzat új szociális szolgáltatástervezési koncepciója - Melléklet - Vélemények

(A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.)

3. számú előterjesztés             

A Dombóvár, Földvár utcában található volt MÁV étkezde felmérési eredménye - Megvalósíthatósági tanulmány

4. számú előterjesztés             

Sütész Kft. területvásárlási igénye

5. számú előterjesztés             

Illia Kereskedelmi Kft. területvásárlási igénye

6. számú előterjesztés             

Közterületek elnevezése Dombóvár bel- és külterületén  - Térkép

7. számú előterjesztés             

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jétől való ellátása, a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása - Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás - Dombóvár város, Gyulaj és Szakcs községek Szociális Intézményfenntartó Társulása

8. számú előterjesztés             

Művelődési Ház belső udvarának kihasználási lehetőségei - Melléklet

9. számú előterjesztés         

Reklámfelületek átadása a Dombó-Média Kft. részére

10. számú előterjesztés         

A Dombó-Land Kft. többszemélyes társasággá alakítása

11. számú előterjesztés         

ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett tevékenységének vizsgálata, mászlonyi hulladékszállítási problémák

12. számú előterjesztés         

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet

13. számú előterjesztés         

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatást szabályozó 35/1999. (XI. 30.) rendelet felülvizsgálata - Kiegészítés

14. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

15. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Melléklet 1. - Melléklet 2.

 - Kiegészítés - Módosított: Melléklet 1. - Melléklet 2. - Szakcsi Kirendeltség költségvetésének módosítása

16. számú előterjesztés         

Rendeletalkotás közterületi térfigyelő rendszerről

17. számú előterjesztés         

A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 47/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

18. számú előterjesztés         

Előzetes döntés a Szabályozási Terv módosításáról

19. számú előterjesztés         

A belváros egyes részei forgalmi rendjének felülvizsgálata a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása érdekében

20. számú előterjesztés         

Önkormányzati ingatlanokat érintő közegészségügyi hiányosságok megszüntetése

21. számú előterjesztés         

Hunyadi téri fák ifjításának szükségessége

22. számú előterjesztés         

A szomszédos ingatlan telekhatára mellé telepíthető növények és telepítési távolságokról szóló koncepció jóváhagyása

23. számú előterjesztés         

Dombóvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyása - ITS - Megalapozó vizsgálat - Tervezői válaszok 1. - Tervezői választok 2.

24. számú előterjesztés         

Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadása - Melléklet

25. számú előterjesztés         

Buzánszky Jenő díszpolgárunknak emléket állítandó képzőművészeti alkotásra beérkezett pályázatok - Pelcz Zoltán és Benjámin 1. - Pelcz Zoltán és Benjámin 2. - Monori Sebestyén

26. számú előterjesztés         

Szigeterdei lakótoronyhoz híd kialakítása

27. számú előterjesztés         

Szigeterdei padok megújítása

28. számú előterjesztés         

Adventi programokhoz kapcsolódó döntések

29. számú előterjesztés         

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához

30. számú előterjesztés         

Az önkormányzat Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.-ben lévő részesedésének értékesítése

31. számú előterjesztés         

Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelme

32. számú előterjesztés         

A városban működő közkifolyók fenntartásának felülvizsgálata, a mérővel nem rendelkező megmaradó közkifolyók mérősítése

33. számú előterjesztés         

Ügyvezetői megbízás lejárta miatt döntés pályázati kiírásról

Képviselői interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

34. számú előterjesztés         

Állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Zárt ülés:

35. számú előterjesztés         

Döntés a Szuhay Sportcentrum és a Katona József u. 37. szám alatti sporttelep létesítményvezetői munkakörének betöltéséről

36. számú előterjesztés         

Fellebbezés köztemetés ügyében született határozat ellen

Új napirendi pontok:

37. számú előterjesztés

Adóbevallási nap meghirdetése

38. számú előterjesztés

Döntés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.  faktorálási javaslatának támogatásáról

39. számú előterjesztés

Dombóvár város településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet