MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. március 30-án 14,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés                

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Beszámoló a tanuszodáról - Világítás áthelyezést végző kivitelező kérelmei - Tage_VLN konzorcium beszámolója - DFC kérelme

2. számú előterjesztés                

A helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése - Beszámoló - Menetrend módosítási javaslat - Ajánlat "okosmenetrendre"

3. számú előterjesztés                

A Hotel Dombóvár előtti közterület használatának rendezése, valamint a területet érintő fejlesztési beruházásra vonatkozó javaslat tárgyalása - Látványterv

4. számú előterjesztés                

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület formaruhájának beszerzése - Melléklet - Fúvószenekar logoja

5. számú előterjesztés                

2017. évi civil támogatási keret felosztása

6. számú előterjesztés                

2017. évi sporttámogatási keret felosztása

7. számú előterjesztés                

2017. évi sportrendezvény naptár elfogadása

8. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!     

A Dombóvári Focisuli Egyesület önkormányzati ingatlanokat érintő TAO-s fejlesztési beruházásaihoz önerő biztosítása

9. számú előterjesztés                

Az óvodai ellátás intézményrendszerének felülvizsgálata

10. számú előterjesztés            

A gyermekétkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata - Bölcsődevezető javaslata - A Dombóvári ESZI vezetőjének javaslata -  Az Integrált önkormányzati Szolgáltató Szervezet javaslata

11. számú előterjesztés            

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata - Dombóvári ESZI javaslata

12. számú előterjesztés            

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

13. számú előterjesztés            

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

14. számú előterjesztés            

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. reorganizációs programja - Melléklet

15. számú előterjesztés            

A Dombó-Média Szolgáltató Kft. finanszírozása  - Kiegészítés

16. számú előterjesztés            

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos döntések - Melléklet

17. számú előterjesztés            

Paktum Iroda kialakítása és a Dombóvári HACS Egyesület tevékenységének támogatása - HACS Egyesület kérelme

18. számú előterjesztés            

A szabályozási terv módosításához kapcsolódó vélemények elfogadása - Teljes eljáráshoz kapcsolódó vélemények - Egyszerűsített eljáráshoz kapcsolódó vélemények I. - Egyszerűsített eljáráshoz kapcsolódó vélemények II.

19. számú előterjesztés            

Árusító pavilon beszerzése

20. számú előterjesztés            

„Kőváza csillagképekkel” című műalkotás közterületen való felállítása

21. számú előterjesztés            

A Dalmand Zrt. tulajdonában lévő mászlonyi utak térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

22. számú előterjesztés            

A DRV Zrt.-vel kötött Bérleti Üzemeltetési Szerződés vagyonátadások miatti módosítása, továbbá a szennyvízberuházás vagyonmegosztása - Melléklet 1. - Melléklet 2.

23. számú előterjesztés            

Parkoló kialakítás a Petőfi utcát érintő beruházáshoz kapcsolódóan - Parkoló kiosztási terv - Pótmunka igény

24. számú előterjesztés            

A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló önkormányzati rendelet betartásának felülvizsgálata

25. számú előterjesztés            

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

26. számú előterjesztés            

Önkormányzati alapítású szervezetek alapító okiratának módosítása - Dombóvár Város Könyvtára módosító okirat - Dombóvár Város Könyvtára egységes alapító okirat - HOSPITAL Alapítvány alapító okirat

27. számú előterjesztés            

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat

28. számú előterjesztés            

Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve


Képviselői interpellációk


Új napirendi pont:

29. számú előterjesztés

Tigelmann Péter képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló kezdeményezés és a lefolytatott bizottsági vizsgálat eredménye - Kezdeményezés