MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujvary termében
(Szabadság u. 18.)
2017. május 16-án 8,00 órakor kezdődő
rendkívüli ülésére


1. számú előterjesztés                

A Hotel Dombóvár előtti közterület használati díjáról szóló döntés módosítása 

2. számú előterjesztés                

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 

3. számú előterjesztés                

A dombóvári úszó egyesületek uszodahasználatának támogatása az első negyedévre

4. számú előterjesztés                

A Dombóvári Focisuli Egyesület 2017. évi támogatása 

5. számú előterjesztés                

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója és üzleti terve - beszámoló - üzleti terv - könyvvizsgáló záradéka - FEB határozat

6. számú előterjesztés                

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítása  - határozati javaslat 1. melléklete - határozati javaslat 2-5. melléklete - rendelettervezet melléklete - előterjesztés 1. melléklete - előterjesztés 2. melléklete - állami főépítész véleménye

7. számú előterjesztés                

A Dalmand Zrt. tulajdonában lévő közlekedési célú ingatlanok megvásárlása

8. számú előterjesztés           

Ingatlanvásárlási igény a Tavasz utcában

9. számú előterjesztés                

Az önkormányzat fejlesztési hitelcéljának koncepcionális meghatározása

Látványtervek: Kórház utcai bölcsőde - Nappali Melegedő és Népkonyha - Nyerges-tó környezete - Szabadság utcai orvosi rendelő - Szállásréti-tó környezete - Tinódi Ház előtti tér

10. számú előterjesztés            

Óvoda- és iskolatej program keretében tejtermékek biztosítása az óvodások részére 

11. számú előterjesztés            

Ügyvédi megbízás a TOP pályázatok szabálytalan döntéshozatali eljárásához kapcsolódóan - árajánlat

12. számú előterjesztés            

A 2017. évi Kihívás napjának szervezése

13. számú előterjesztés            

A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Az érintett nyilatkozatától függően zárt ülésen tárgyalandó:

14. számú előterjesztés            

A Dombó-Média Kft. ügyvezetőjének választása - Pályázat


Új napirendi pont:

15. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Pályázat benyújtása a Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázati felhívásra